Parama – tik pateikusiems mokėjimo prašymus bitininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.13

Parama – tik pateikusiems mokėjimo prašymus bitininkams

Parama – tik pateikusiems mokėjimo prašymus bitininkams
Bitininkystės sektoriaus atstovai, gavusieji pranešimus apie jiems skirtą paramą pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemones, skatinami teikti mokėjimo prašymus patirtoms išlaidoms kompensuoti. Paramos lėšos gavėjus pasieks tik tada, kai bus įvertinti pateikti mokėjimo prašymai.
 
Teikdami mokėjimo prašymus, paramos gavėjai turi nepamiršti pridėti ir išlaidų pagrindimą bei apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų: sąskaitų, pirkimo–pardavimo (nuomos) sutarčių, darbų, prekių arba paslaugų perdavimo ir priėmimo aktų, banko išrašų, kasos pajamų orderių bei čekių, išlaidų orderių, kelionės ir kitų dokumentų. Paramos gavėjai, perkantys įrangą, turi pateikti išlaidų pagrindimo dokumentų originalus – jų kopijas tvirtina Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai.
 
Jei prekės pirktos užsienyje, išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentai turi būti išversti į valstybinę kalbą ir vertimas patvirtintas notaro. Prie dokumentų turi būti pridėtas valiutos, kuria padarytos išlaidos, oficialus Lietuvos banko kursas išlaidų padarymo dieną.
 
Mokėjimo prašymus su visais reikiamais dokumentais NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams bitininkai turi pateikti iki š. m. rugsėjo 1 d. Primename, kad numatytos išlaidos turi būti patirtos iki rugpjūčio 31 d. ir apmokėtos tik paramos gavėjo arba jo įgalioto asmens. Paramos lėšos visus jos gavėjus pasieks iki š. m. spalio 15 d.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 14:35