Parama – tik pateikus mokėjimo prašymą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.25

Parama – tik pateikus mokėjimo prašymą

Parama – tik pateikus mokėjimo prašymą
Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos investicines priemones išmokama paramos gavėjams pateikus nustatytos formos mokėjimo prašymus, kuriuose jie deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas.
 
Paramos gavėjai turi ne tik laiku vykdyti projektus, bet ir laikytis paramos sutartyje ar paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatyto mokėjimo prašymų teikimo grafiko. Todėl, prieš pasirašant paramos sutartį, pareiškėjams rekomenduojama gerai apgalvoti ir nusistatyti realius projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymų pateikimo terminus. Tai ypač aktualu, kai planuojama vykdyti su statybomis susijusius projektus.
 
Kruopščiai planuoti darbus
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurie nori laiku įgyvendinti projektus ir pasinaudoti Europos Sąjungos parama, turėtų kruopščiai planuoti visus darbus, atsižvelgdami į galimas kliūtis. Dažnai pasitaiko, kad įsipareigojimų nevykdo rangovai, reikia pažymų iš kitų institucijų, užtrunka pirkimo procedūros, tad laukti paskutinės dienos, atliekant projekto įgyvendinimo darbus ir teikiant mokėjimo prašymus, tikrai nereikėtų.
 
Projektų vykdytojams taip pat rekomenduojama kontroliuoti rangovą, t. y. stebėti, kaip jis vykdo įsipareigojimus, sekti, ar tiekėjas nevėluoja pateikti prekių ar suteikti paslaugų, priešingu atveju, likus nedaug laiko iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos, gali paaiškėti, kad rangovas arba tiekėjas nespės atlikti numatytų darbų arba pristatyti technikos, įrangos.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad visi atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti per finansines institucijas.  
 
Mokėjimo prašymai – tik atlikus investicijas
 
Paramos gavėjai, įgyvendindami projektus pagal investicines priemones, turėtų atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymus kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais turi pateikti tik tada, kai yra atliktos projekto įgyvendinimo laikotarpio investicijos.  
 
Gavę mokėjimo prašymą NMA specialistai pirmiausia atlieka jo administracinį patikrinimą ir nustato tinkamą finansuoti išlaidų sumą. Po administracinio tikrinimo atliekama patikra vietoje.
 
Iki patikros vietoje visos investicijos turi būti atliktos, t. y. atvykę į patikrą NMA darbuotojai projekto įgyvendinimo vietoje turi rasti prekes, sumontuotą įrangą, atliktus statybos darbus. Neatliktos investicijos negali būti kompensuojamos. Atlikus patikrą vietoje ir nenustačius jokių neatitikimų, išmokamos paramos lėšos. 
 
Pratęsti pateikimo terminą – tik esant objektyvioms priežastims
 
Pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą galima tik dėl objektyvių priežasčių, pateikus objektyvias priežastis patvirtinančius dokumentus. Tokios aplinkybės kaip akcininkų pasikeitimas, ilgas su pirkimais, žemės sklypo/pastato nuoma ar pan. susijusių dokumentų derinimas, tiekėjo įsipareigojimų nevykdymas, ekonominė krizė, paskolos sąlygų derinimas ir pan. nėra laikomos pakankamai svariomis priežastimis, kad būtų pratęstas mokėjimo prašymo pateikimo terminas.
 
Dėl mokėjimo prašymo pateikimo termino pratęsimo reikia kreiptis į NMA raštu (siunčiant prašymą paštu arba pristatant jį tiesiogiai) iki sutartyje numatytos mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
 
Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, nustatytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų po paramos sutartyje nustatytos datos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. kovo 31 d. 07:46