Parama – tik neturintiems įsiskolinimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.12

Parama – tik neturintiems įsiskolinimų

Parama – tik neturintiems įsiskolinimų
Pareiškėjai, gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, turėtų žinoti įgyvendinimo taisyklių nuostatą, jog ši parama išmokama tik tiems paramos gavėjams, kurie neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra). Dalis laukiančiųjų paramos pareiškėjų šį kriterijų dar gali spėti atitikti.
 
Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal KPP priemones „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, paramą gali gauti tik įvykdę šių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus: pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, privalo neturėti įsiskolinimų VMI ir Sodrai, o pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, – tik Sodrai (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu). Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai.
 
Agentūra, atsižvelgdama į pasitaikančius atvejus, kai pareiškėjas turi įsiskolinimų iki birželio 30 d., bet pasibaigus paraiškų administravimo terminui (pvz., rugpjūčio 1 d.) jau būna atsiskaitęs su VMI ir Sodra, priėmė sprendimą leisti pareiškėjams, 2015 m. pateikusiems paraiškas, siekiant patenkinti įgyvendinimo taisyklėse numatytą tinkamumo kriterijų, įsiskolinimus VMI ir Sodrai padengti iki š. m. spalio 1 d. Šiuos įsiskolinimus dar gali panaikinti pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal šias KPP priemones: „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, bei visas KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, išskyrus veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ bei priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, kadangi šios veiklos ir priemonės išmokėjimo terminai apibrėžiami įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 12 d. 10:44