Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.19

Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui
Paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus priimamos nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.
 
Pagal veiklos sritį remiamas mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.
 
Paramos gali kreiptis žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančių asmenų grupės: ūkininkai; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu; kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 504 000 Eur paramos lėšų. Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama maksimali 80 000 Eur paramos suma.
 
Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal 6 atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Prašomai paramos sumai viršijus skirtą, atsižvelgiant į surinktų balų sumą, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Projektų atrankos kriterijai:
 
  • Projekto dalyvių skaičius. Jei projekte dalyvauja:
7 ir daugiau dalyvių – suteikiama 30 balų;
nuo 4 iki 6 – suteikiama 20 balų.
  • Projekte dalyvaujantys subjektai. Jei projekte dalyvauja:
smulkieji ūkiai, kurių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis yra:
nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
smulkieji miško valdytojai, kurių miško valdų dydžio vidurkis yra:
nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
labai mažos įmonės ir (ar) fiziniai asmenys, kurių vykdomos veiklos trukmės vidurkis yra:
daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
  • Projekto sektoriaus plėtra. Jei planuojamas įgyvendinti projektas susijęs su gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo sektorių plėtra, – suteikiama 20 balų.
  • Projekto susietumas su aplinkosaugos veikla ir klimato kaita. Jei planuojamas įgyvendinti projektas susijęs su aplinkosaugos (saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas) veikla ir klimato kaita, – suteikiama 10 balų.
  • Projekto dalyviai įgyvendinę projektą įsipareigoja, kad:
kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 15 balų;
kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 15 balų;
kiekviena labai maža įmonė įdarbins ne mažiau kaip 2 asmenis – suteikiama 15 balų;
kiekvienas fizinis asmuo įsteigs labai mažą įmonę ir vykdys veiklą – suteikiama 15 balų.
  • Jei projekte pagrįstas bendros veiklos socialinis, ekonominis naudingumas, – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. balandžio 19 d. 09:49