Parama pieno gamintojams – rugsėjo 10-11 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.27

Parama pieno gamintojams – rugsėjo 10-11 d.

Parama pieno gamintojams – rugsėjo 10-11 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, jog 2015 metų pereinamojo laikotarpio šalies paramą už pieną planuojama išmokėti rugsėjo 10-11 d. Apie 18,2 mln. eurų turėtų pasiekti per 34 tūkstančius pienininkystės sektoriaus atstovų.
 
Vadovaujantis š. m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-663 patvirtintomis 2015 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną taisyklėmis, paramos dydis sudarys  15,98 Eur už 2006–2007 kvotos metais į rinką patiekto pieno toną.
 
Paramos kiekvienam gamintojui sumą apskaičiuos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Gavusi duomenis apie išmokėtiną paramą, Nacionalinė mokėjimo agentūra užsakys ir išmokės paramos lėšas.
 
2015 m.  pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną sulauks pieno gamintojai, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:
  • 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą pieno gamybos kvotą, skirtą 2006–2007 kvotos metams. Taip pat paramos lėšos bus išmokėtos, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, bet minėtą dieną turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;
  • šiuo metu įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytojais arba partneriais, valdytojai 2015 m. yra deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
  • 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. liepos 31 d. laikotarpiu pieno gamintojo vardu  Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugpjūčio 27 d. 11:33