Parama modernizuojantiems žvejybos variklius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.05

Parama modernizuojantiems žvejybos variklius

Parama modernizuojantiems žvejybos variklius
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, siekiantys modernizuoti žvejybos laivus, kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki gruodžio 1 d.
 
Pasinaudoti parama ir pakeisti žvejybos laivo variklį kviečiami ūkio subjektai, užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc.) ir valstybės biudžeto (50 proc.). Didžiausia galima paramos suma yra 3150 Eur, finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, jei gautose paraiškose prašoma bendra suma viršys planuojamą 15 848 Eur paramą, paraiškos bus sugrupuojamos pagal šiuos projektų pirmumo atrankos kriterijus:
  • laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 balų (atitiktis vertinama pagal Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo arba Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo duomenis);
  • laivams, kurie žvejojo ne mažiau kaip 60 dienų per ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo, suteikiama 40 balų.
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Žvejai modernizuoti žvejybos laivus pagal šią priemonę kviečiami jau trečią kartą šiais metais.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 5 d. 13:40