Parama miškų savininkams – dar prieinamesnė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.08.08

Parama miškų savininkams – dar prieinamesnė

Parama miškų savininkams – dar prieinamesnė
Nuo šių metų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) miškų įveisimo bei miškų aplinkosaugos priemonių paramos gavėjams gerokai palengvėjo administracinė našta. Administraciniai pokyčiai buvo inicijuoti, siekiant užtikrinti efektyvų paramos lėšų įsisavinimą.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), bendradarbiaudama su Valstybine miškų tarnyba (VMT), pareiškėjams ir paramos gavėjams pristatė supaprastintą miškų priemonių administravimo tvarką.
 
Senas administracijos modelis iš paramos gavėjų reikalaudavo daug pastangų ir atidumo, todėl, siekiant išspręsti dažnai pasitaikiusius nesklandumus dėl paramos gavėjų laiku nepateikiamų dokumentų, NMA ir VMT susitarė dėl efektyvesnio duomenų apsikeitimo.
 
NMA specialistams buvo suteikta galimybė prisijungti prie VMT duomenų bazių ir susirasti visą reikiamą informaciją. Tai reiškia, kad nuo šiol NMA pasirūpins, kad VMT specialistai laiku atliktų įveisto miško kokybės vertinimą, miško patikras bei apskaitą, o VMT po atliktų patikrų išduotas pažymas perduos NMA.
 
Mažiau kliūčių veisiantiems mišką
 
Iki 2013 m. tvarkos įsigaliojimo paramos gavėjai turėdavo patys kreiptis į VMT dėl miško įveisimo kokybės vertinimo, miško apskaitos, miško kokybės vertinimo bei patikros, ar kertinėje miško buveinėje nevykdyti pagrindiniai miško kirtimai.
 
Įveisę mišką pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ bei „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir atlikę Miško želdinimo ir žėlimo  projekte numatytus miško priežiūros ir apsaugos darbus, paramos gavėjai VMT turėdavo pateikti prašymą, kad VMT pareigūnai atliktų miškų įveisimo ar priežiūros ir apsaugos atliktų darbų kokybės vertinimą. VMT atlikę miške atliktų darbų vertinimą, išduodavo pažymas, kurias paramos gavėjai turėjo pateikti NMA.
 
Tokia sistema pareikalaudavo ne tik daug laiko, bet ir papildomų paramos gavėjų išlaidų. Be to, neretai pasitaikydavo atvejų, kai paramos gavėjai pamiršdavo  kreiptis į VMT arba kreipdavosi netinkamu laikotarpiu, kuomet miške atliktų darbų patikros nevykdomos. Taip pat būta atvejų, kai paramos gavėjai išduotas VMT pažymas pamiršdavo pateikti NMA.
 
Paramos gavėjo įsipareigojimai
 
Pagal naująją tvarką paramos gavėjų biurokratinė našta yra ženkliai sumažinta. Svarbu nepamiršti, kad įveisus mišką reikia per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. NMA pateikti sodmenų įsigijimo dokumentus ir pagrindinį Miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą (jei pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Dokumentus pateikti galima paramos gavėjui patogiausiu būdu: paštu, taip pat pristatant į artimiausią NMA teritorinį skyrių.
 
Pateikus šiuos dokumentus, paramos gavėjams tereikia prižiūrėti mišką taip, kaip nurodyta miško želdinimo ir žėlimo projekte. Pažymėtina, kad VMT pradės vykdyti patikras nuo spalio 1 d., todėl iki tol reikėtų pabaigti visus miško priežiūros ir apsaugos darbus, kaip numatyta Miško želdinimo ir žėlinimo projekte.
 
Taip pat reikėtų nepamiršti, kad miško plotų patikras vykdo ne VMT, o NMA darbuotojai. Šių patikrų metu matuojami paramos gavėjų deklaruoti miškų plotai bei tikrinami dokumentai susiję su įveisiamo miško projekto įgyvendinimu. Miško plotų patikros jau prasidėjo, todėl paramos gavėjai turėtų užtikrinti, kad deklaruoto miško ribos būtų aiškiai išskirtos riboženkliais. Be to, esant reikalui, jie turėtų būti pasiruošę pateikti originalius dokumentus.
 
Kiti palengvinimai
 
2013 m. įgyvendinti ir kiti paramos administravimo pakeitimai, palengvinę paramos gavimo procesą. Dėl glaudesnio NMA ir VMT bendradarbiavimo pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal KPP priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“, kartu su paraiška nebereikia pateikti miškotvarkos projekto kopijos, VMT išduodamo leidimo kirsti mišką, VMT pažymos, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplynojo miško kirtimo gali būti leidžiamas plynasis miško kirtimas bei pažymos apie kertinės miško buveinės duomenis.
 
Taip pat šiais metais pareiškėjai, siekiantys paramos miško įveisimui, paraiškas pirmą kartą galėjo pateikti elektroniniu būdu per NMA informacinį portalą. Visas paraiškos teikimo procesas buvo skaitmenizuotas, t.y. su paraiška teikiami dokumentai turėjo būti nuskenuoti. Tai reiškia, kad pareiškėjai pirmą kartą pateikti miško įveisimo projektą galėjo net neišeidami iš namų.
 
Norėdami sužinoti pareiškėjų įspūdžius, kaip jiems sekėsi pateikti paraišką elektroniniu būdu, NMA darbuotojai surengė apklausą. Tyrimo rezultatai nenuvylė, sulaukta itin daug teigiamų atsiliepimų: elektroniniu būdu pateikti paraiškas yra patogu, elektroninę sistemą išbandę pareiškėjai prie popierinės formos ateityje grįžti nebenorėtų. Apklausos rezultatai parodė, kad einama teisinga kryptimi, todėl ateityje planuojama į elektroninę erdvę paraiškas, mokėjimo prašymus perkelti ir pagal kitas KPP priemones.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:07