Parama melioracijos projektams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.29

Parama melioracijos projektams

Parama melioracijos projektams
Kviečiame teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Paraiškos renkamos nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškas galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.
 
Didžiausia paramos suma
 
Paramos vandentvarkos projektams finansuoti gali kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais.
 
Finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM). Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur. Jei rekonstruojami polderiai, didžiausia paramos suma negali viršyti 600 tūkst. Eur.
 
Projektų atranka
 
Paramos paraiškos melioracijos projektams finansuoti vertinamos atsižvelgiant į nustatytus 5 projektų atrankos pirmumo kriterijus, joms suteikiant balus. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 20 privalomų balų.
 
Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 20 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Projektų atrankos kriterijai (suteikiamų balų skaičius):
 
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km griovių, – suteikiama 20 balų.
 • Projektai, kuriuose prašoma mažesnio intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
  • prašomas intensyvumas 75–79 proc. – suteikiami 5 balai;
  • prašomas intensyvumas 70–74 proc. – suteikiama 10 balų;
  • prašomas intensyvumas 65–69 proc. – suteikiama 15 balų;
  • prašomas intensyvumas iki 64 proc. – suteikiama 20 balų.
 • Numatoma atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
  • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
  • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Didesnis narių, kurių valdomuose plotuose (valdomas plotas sudaro ne mažiau kaip 5 proc. ploto, kuriame vykdoma rekonstrukcija) vykdoma melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius:
  • 3–5 nariai – suteikiami 5 balai;
  • 6–7 nariai – suteikiama 10 balų;
  • 8–10 narių – suteikiama 15 balų;
  • 11–13 narių – suteikiama 20 balų;
  • 14 ir daugiau narių – suteikiama 25 balai.
 • Projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 15:56