Parama labiausiai nykstančių ir saugotinų rūšių buveinių išsaugojimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.24

Parama labiausiai nykstančių ir saugotinų rūšių buveinių išsaugojimui

Parama labiausiai nykstančių ir saugotinų rūšių buveinių išsaugojimui
Nuo rugpjūčio 29 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ (Priemonė). Paraiškos bus priimamos iki spalio 7 d.
 
Paraiškas pagal Priemonę kviečiami teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (netaikoma VĮ Valstybinių miškų urėdijai ir saugomų teritorijų direkcijoms) ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus.
 
Kvietimui skirta paramos suma – 2 642 431 eurų. 
 
Paramos tikslas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas, sudarant palankias sąlygas nustatytoms ir patvirtintoms Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinėms: meldinei nendrinukei, baliniam vėžliui, kraujalakiniam melsviui, niūriaspalviam auksavabaliui, šiauriniam auksinukui, auksuotajai šaškytei, plikažiedžiam linlapiui, stulgiui, paprastajam griciukui, raudonkojui tulikui, didžiajai kuolingai, išlikti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse.
 
Finansavimas paramos lėšomis taip pat gali būti skirtas, siekiant išsaugoti šiuos gyvybiškai svarbius buveinių tipus: miškapieves, kadagynus, medžiais apaugusias ganyklas, nesusivėrusias žemynines smiltpieves, karbonatines smėlynų pievas, stepines pievas, rūšių turtingus briedgaurynus, melvenynus. 
 
Remiama veikla ir įsipareigojimai
 
Pagal Priemonę remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas:
  • krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
  • šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
  • nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai;
  • ganyklų tvorų atkūrimas / įrengimas plotuose, kuriuose iki šiol nebuvo ganyklų tvorų arba ganyklų tvoros yra sunykusios;
  • naujų seklių kūdrų vėžlių buveinėse pievose ir ganyklose iki 0,1 ha ploto įrengimas.
Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 hektaro natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą, įvykdyti visus sąmatoje patvirtintus darbus. Tvarkymo darbus būtina pradėti einamaisiais metais nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros  sprendimo finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
 
Pažymėtina, kad tuose pačiuose plotuose privaloma 3 metus vykdyti tęstines natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklas pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ arba ją atitinkančią priemonę naujuoju programiniu laikotarpiu.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Vienam pareiškėjui vykdyti nurodytas veiklas gali būti skirta iki 85 000 Eur. Į šią sumą neįskaičiuojamas pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis. Jei pareiškėjo pateiktoje paraiškoje prašoma paramos suma pagal remiamą  veiklą neviršija didžiausios paramos sumos, jis per paraiškų priėmimo laikotarpį paraišką gali teikti dar kartą.
 
Patirtos tinkamos išlaidos kompensuojamos 100 proc.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškos vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams:
 
1. Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:
  • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
  • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
  • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.
2. Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“– suteikiami 25 balai.
 
3. Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:
  • daugiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
  • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.
Toliau bus vertinamos paraiškos, surinkusios 40 privalomų balų. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Paraiškos – tik elektroniniu būdu
 
Paramos paraiškos ir kartu pateikiami priedai pagal KPP veiklos sritį „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ NMA galės būti teikiami tik elektroniniu būdu: pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx arba naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš unsplash.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 24 d. 11:04