Parama konsultavimosi išlaidoms kompensuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.10

Parama konsultavimosi išlaidoms kompensuoti

Parama konsultavimosi išlaidoms kompensuoti
Ūkininkų ir miškų savininkų išlaidų, patirtų konsultuojantis ūkio valdymo, aplinkos apsaugos reikalavimų, darbo saugos standartų, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir miškų ūkio veiklos klausimais, dalis gali būti kompensuota iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ priimamos iki š. m. lapkričio 28 d.
 
Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Parama gali naudotis ir miško valdytojai, privačią miško valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 
Paraiškos bei mokėjimo prašymai pagal šią priemonę gali būti teikiami ir elektroniniu būdu. Elektronines paraiškas galima teikti adresu https://portal.nma.lt, prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą, Lietuvos kredito unijų prieigas arba elektroninius valdžios vartus.
 
Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ parama pasinaudojo daugiau kaip 3 tūkst. pareiškėjų, jiems išmokėta daugiau kaip 9 mln. Lt  (2,6 mln. Eur) paramos.
 
Remiamos penkios veiklos sritys
 
Priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ įgyvendinimo taisyklėse išskirtos penkios konsultavimo veiklos sritys.
 
Pirmoji veiklos sritis – konsultavimo paslaugos, kurių tikslas įvertinti, ar ūkis atitinka Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus valdymo ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus, darbo saugos standartus.
 
Antroji veiklos sritis – konsultavimas dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo.
 
Pagal trečiąją veiklos sritį parama teikiama ūkininkams, siekiantiems konsultavimo paslaugų agrarinės aplinkosaugos klausimais. Pagal šią sritį parama skiriama asmenims, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonių veiklose.
 
Pagal ketvirtąją sritį remiamas konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.  
 
Penktoji veiklos sritis svarbi privačių miškų savininkams – pagal ją gali būti remiamas miškų valdytojų konsultavimasis miškų ūkio veiklos klausimais tokiais kaip: miškų įveisimas, atkūrimas, miško priežiūra, apsauga, tvarkymas bei ūkinė veikla.
 
Paramos pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis pareiškėjai gali gauti tik prašydami paramos pagal pirmąją konsultavimo veiklos sritį. Tačiau šis apribojimas netaikomas privačių miškų valdytojams, kurie neužsiima žemės ūkio veikla.
 
Didžiausia paramos suma
 
Paramos suma priklauso nuo konsultavimo veiklos srities, bet negali viršyti 5 179 Lt (1 499,94 Eur) vienam paramos gavėjui visu 2007–2013 m. laikotarpiu.
 
Didžiausia galima paramos suma pagal veiklos sritis:
 
  • pirmoji veiklos sritis – iki 1 209 Lt (350,15 Eur), finansuojant 80 proc. paramai skirti tinkamų išlaidų;
  • antroji – iki 2 244 Lt (649,91 Eur), finansuojant 80 proc. paramai skirti tinkamų išlaidų;
  • trečioji – iki 1 726 Lt (499,88 Eur), finansuojant 80 proc. paramai skirti tinkamų išlaidų;
  • ketvirtoji – iki 1 726 Lt (499,88 Eur), finansuojant 50 proc. paramai skirti tinkamų išlaidų;
  • penktoji – iki 1 726 Lt (499,88 Eur), finansuojant 80 proc. paramai skirti tinkamų išlaidų.
 
Mokėjimo prašymų teikimas
 
Pirmąjį mokėjimo prašymą reikia pristatyti per 24 mėn. nuo paraiškos patvirtinimo datos. Paramos gavėjas konsultacijas turi suplanuoti taip, kad paskutinis mokėjimo prašymas būtų pateiktas iki 2015 m. birželio 30 d. Priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitime numatyta neskirti paramos, jei pareiškėjas mokėjimo prašymo nepateiks iki paminėtos datos. 2015 m. gruodžio 31 d. – galutinis terminas, iki kurio turi būti išmokėtos paramos lėšos.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimo prašymus per informacinį portalą gali pateikti visi paramos gavėjai, ir tai nepriklauso nuo paraiškos pateikimo būdo.
 
Svarbu
 
  • Pareiškėjai, kuriems parama teikiama pagal trečiąją veiklos sritį, turi dalyvauti KPP antrosios krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ veikloje arba turi pradėti joje dalyvauti iki 2015 m. birželio 30 d.
  • Pareiškėjai, užsiimantys žemės ūkio veikla, teikdami paraiškas pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis, turi kreiptis paramos ir pagal pirmąją veiklos sritį.
  • Pareiškėjai, neužsiimantys žemės ūkio veikla (užsiimantys miškų ūkio veikla), teikdami paraiškas pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis, kartu su paraiška turi pateikti metinės pajamų mokesčių deklaracijos kopiją ir jos priedus (taikoma fiziniams asmenims) apie deklaruotas praėjusių kalendorinių metų pajamas. Juridiniai asmenys kartu su paraiška turi pateikti pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.
 
Daugiau informacijos apie paraiškų pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ teikimą ir paramos gavėjų įsipareigojimus galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklėse  paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 10 d. 14:16