Parama kokybiškiems produktams gaminti, auginti ir tiekti rinkai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.29

Parama kokybiškiems produktams gaminti, auginti ir tiekti rinkai

Parama kokybiškiems produktams gaminti, auginti ir tiekti rinkai
Nuo balandžio 3 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paramos pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ gali kreiptis nustatyta tvarka įregistravę valdą ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, turintys kiekvienoje iš remiamų veiklų dalyvauti būtiną sertifikatą ir (arba) patvirtinamąjį dokumentą. Šiam paraiškų rinkimui skirta 286 500 Eur paramos lėšų.
 
Remiamos kokybės sistemos
 
Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas – ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos sistema ir nacionalinė maisto kokybės sistema.
 
Siekiantys dalyvauti ekologiškų produktų gamybos sistemoje turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai neperdirbtus arba perdirbtus ekologiškus produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti.
 
ES pripažintų produktų sistemos dalyviai turi gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurių pavadinimai įregistruoti viename iš ES registrų (SKVN ir SGN arba GTG registre), ir šie produktai turi būti  įtraukti į duomenų sistemą adresu http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html. Minėtoje duomenų sistemoje yra šie produktai: mėsos gaminys „Lietuviškas skilandis“, Seinų / Lazdijų krašto medus, Lietuviškas varškės sūris, midus „Stakliškės“, pieno gaminys „Žemaitiškas kastinys“, Daujėnų naminė duona, sūris „Liliputas“.
 
Siekiantys dalyvauti Nacionalinės kokybės sistemoje (NKP) turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytus, tiesiogiai žmonėms vartoti skirtus žemės ūkio ir maisto produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus). NKP priskiriami šie produktai: medus, perdirbti grūdų produktai, paukštiena, triušiena, aviena, kitų rūšių mėsa ir jos gaminiai, pienas ir jo gaminiai, kiaušiniai, vaisiai, uogos, daržovės ir jų perdirbti produktai.
 
Parama teikiama iki 5 metų
 
Dalyvaujantiesiems priemonėje „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Parama ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams siekia iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Taip pat kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Atrankos kriterijai
 
Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
  • Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki   8 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų; didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo programos „Leader“ ir su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi susijusiose žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose (išduotas mokymų baigimo pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
 
Atidžiai užpildyti paraišką
 
NMA administratoriai primena, kad pareiškėjas, prieš teikdamas paraišką, pasitikrintų, ar iki galo užpildė paraišką, nes vėliau gaištamas laikas laukiant iš pareiškėjo reikalingos informacijos, o tai lemia užsitęsusį paraiškos vertinimo procesą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 29 d. 11:36