Parama kaimo bendruomenėms – išmokos už įgyvendintus projektus bus išmokėtos dar šiemet
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.20

Parama kaimo bendruomenėms – išmokos už įgyvendintus projektus bus išmokėtos dar šiemet

Parama kaimo bendruomenėms – išmokos už įgyvendintus projektus bus išmokėtos dar šiemet
Kaimo bendruomenių veiklos, jų puoselėjamų vertybių išsaugojimo skatinimas − vienas pagrindinių Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) uždavinių. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai skatinti skiriama jau 13 metų.
 
Šiais metais 311 kaimo bendruomenių projektams įgyvendinti skirta 0,969 mln. Eur paramos lėšų. Daugiausia projektų įgyvendinta Raseinių, Vilkaviškio, Šakių, Šiaulių, Kauno ir Tauragės rajonų savivaldybėse.
 
Finansuoti projektai pagal žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58 patvirtintose 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytas veiklos sritis:
  • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 73 projektai;
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 125 projektai;
  • renginių organizavimas – 113 projektų.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti 272 įgyvendintų projektų mokėjimo prašymai. Beveik visi jie įvertinti teigiamai (1 nebaigtas vertinti, nes užtruko viešųjų pirkimų vertinimas; 4 bendruomenės atsisakė paramos ir grąžino avansus; 3 viešųjų erdvių projektų įgyvendinimas nukeltas į 2020 m.). Planuojama, kad dar iki metų pabaigos bendruomenes pasieks galutinės paramos išmokos.
 
Šių metų pabaigoje ŽŪM papildomai finansavo 32 rezervinius kaimo bendruomenių projektus, skirtus viešųjų erdvių sutvarkymui (žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 3D-660). Jiems įgyvendinti papildomai skirta beveik 370 tūkst. Eur. NMA planuoja 70 proc. avansus kaimo bendruomenėms perduoti iki metų pabaigos.
 
(Nauja vaikų žaidimo aikštelė Pūstapėdžių kaime (Vilkaviškio krašto VVG nuotr.)
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 9 d. 12:26