Parama – ir produktų su kilmės nuoroda gamintojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.30

Parama – ir produktų su kilmės nuoroda gamintojams

Parama – ir produktų su kilmės nuoroda gamintojams
Žemės ūkio gamintojai, siekiantys pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“, turėtų atkreipti dėmesį į priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimus. Naujovės aktualios žemės ūkio produktų gamintojams, kurių produkcija kokybe pranoksta Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus arba dėl specialių gamybos būdų pasižymi ypatingomis savybėmis.
 
Paraiškas pagal šią priemonę paprastai teikia asmenys, turintys galiojantį išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos (IKP) sertifikatą, patvirtinantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka IKP keliamus reikalavimus.
 
Rugsėjo mėn. patvirtinta, kad galimybė teikti paraiškas pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ suteikiama ir gamintojams, kurių produkcija įtraukta į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tvarkomą saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (SGN) registrą. Šiuo metu Lietuvoje saugomu produktu su kilmės vietos nuoroda yra pripažintas tik Seinų/Lazdijų krašto medus.
 
Pagal priemonės įgyvendinimo taisykles dėl paramos gali kreiptis taip pat VMVT Garantuoto tradicinio gaminio (GTG) gamintojų registre įregistruoti fiziniai ir juridiniai asmenys. Šiuo metu tokiu tradiciniu gaminiu pripažintas mėsos produktas „Skilandis“, kurio pavadinimas 2010 m. įtrauktas į garantuotų tradicinių gaminių registrą.
 
Patikslinti terminai
 
Išskirtinės kokybės produktų gamintojų laukia dar viena naujovė. Iki šiol paraišką pateikti reikėdavo tais pačiais kalendoriniais metais. Pagal patikslintas priemonės įgyvendinimo taisykles paraišką galima teikti per metus nuo IKP sertifikato išdavimo arba pareiškėjo įtraukimo į GTG, SKVN arba SGN gamintojų sąrašus. Šiuo pakeitimu norima užtikrinti, kad paramos siekiantys pareiškėjai nepavėluotų pateikti paraiškų.
 
Patikslinta ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka bei kompensuojamų išlaidų sąrašas. Paramos lėšas galima panaudoti išlaidoms, padarytoms dalyvavimo priemonėje laikotarpiu ir ne anksčiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo datos. Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimo prašymas dėl išlaidų kompensavimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 2 metus nuo išlaidų padarymo dienos. Be to, viename mokėjimo prašyme paramos gavėjas gali prašyti kompensuoti tik per vienerius kalendorinius metus patirtas išlaidas.
 
Praplėstas finansuotinų išlaidų sąrašas
 
Pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ vienai ūkio valdai gali būti skiriama iki 10 358 litų paramos už vienerius metus. Šios lėšos gali būti panaudojamos visoms su IKP sertifikavimu ir kontrole susijusioms išlaidoms padengti. Tarp jų – sertifikavimo išlaidos, sertifikato galiojimo metu atliekamų patikrų išlaidos ir tyrimai, numatyti IKP specifikacijose.
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikoma ir leidimą sertifikuoti IKP turinčios sertifikavimo įstaigos imamas registracijos mokestis, kanceliarijos prekių ir smulkios biuro įrangos įsigijimas (ne daugiau kaip 300 Lt per metus). Priemonės įgyvendinimo taisyklėse patikslinta, kad šias lėšas galima panaudoti ir kompiuterinės įrangos, pavyzdžiui, spausdintuvo, įsigijimui.
 
Taip pat finansuojamos etiketės, prekinės pakuotės su ženklu „Kokybė“ spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 4000 litų per metus), kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimas (ne daugiau kaip 2500 litų), vizitinių kortelių, skrajučių bei lankstinukų maketavimas ir spausdinimas (ne daugiau kaip 2000 litų per metus).
 
Primenama, kad teikti paraiškas paramai pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ gauti dar nevėlu – jos priimamos iki šių metų gruodžio 31 d.  Iki š. m. spalio 24 d. iš viso pateikta 115 paraiškų, išmokėta paramos suma siekia apie 690 000 litų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:52