Parama investicijoms į žemės ūkio valdas išlieka viena populiariausių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.30

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas išlieka viena populiariausių

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas išlieka viena populiariausių
Gegužės 18 d. buvo baigtos rinkti paraiškos gauti paramą savo ūkiams modernizuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kai gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai. Paraiškos buvo teikiamos aktyviai, tad kuriems pareiškėjams atiteks parama, paaiškės sudarius paraiškų atrankos prioritetines eiles.
 
Iš viso kvietimu teikti paraiškas (balandžio 19 d. – gegužės 18 d.) pagal KPP veiklos sritį šiuo metu turimais duomenimis buvo pateikta 40 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 43,8 mln. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta beveik 36 mln. Eur.
 
Pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovai vėl aktyviausiai naudojosi paramos galimybėmis – pateikta 25 jų paraiškos. Jose prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 28,8 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta kiek daugiau nei 18 mln. Eur paramos lėšų.
 
Sodininkystės, daržininkystės ir (arba) uogininkystės sektorių atstovai, žemės ūkio produktų gamybą vykdantys atvirame grunte (auginantys lauko daržoves, vaisius, uogas), pateikė 10 paraiškų, kuriose bendra paramos suma sudaro beveik 9,3 mln. Eur. Šiam sektoriui buvo skirta 6 mln. Eur paramos lėšų.
 
Minėtų sektorių atstovai, žemės ūkio produktų gamybą vykdantys uždarame grunte (auginantys daržoves, vaisius, uogas šildomuose šiltnamiuose), pateikė 5 paraiškas ir iš viso paprašė daugiau kaip 5,7 mln. Eur paramos. Šiam sektoriui buvo skirta 4 mln. Eur paramos lėšų.
 
Kadangi visų šių sektorių atstovų prašoma paramos suma didesnė nei skirtoji, lemiamą įtaką dėl paramos skyrimo turės paraiškų pirmumo eilės, sudaromos per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo dienos įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams. Bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės, o mažiausias balų skaičius norit gauti paramą – 35 atrankos balai.
 
Paraiškas buvo kviečiami teikti ir kiaulininkystės bei paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių atstovai – jie šiuo paraiškų teikimo etapu paraiškų dėl paramos nepateikė.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 30 d. 15:49