Parama investicijoms į akvakultūrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.28

Parama investicijoms į akvakultūrą

Parama investicijoms į akvakultūrą
Nuo kovo 28 d. iki gegužės 26 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“.
 
Priemonės tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
 
Dėl paramos gali kreiptis MVĮ ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
 
Remiama veikla
 
Remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją):
 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai;
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 500 000 Eur. Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 000 000 Eur paramos lėšų.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti:
 • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 • Projektams, kuriuose numatoma produkcijos gamybinio proceso grandinė paremta švaresnių procesų diegimu, prašoma paramos už:
  • energijos taupymą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 5 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiama 10 balų;
  • taršos kiekio (emisijos) gamybos procese mažinimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 5 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai.
 • Įgyvendinant projektą diegiamos inovatyvios akvakultūros produktų gamybos technologinės linijos (išskyrus proceso automatizavimą) – suteikiama 10 balų.
 • Ūkio subjekto grynasis pelningumas yra:
  • nuo 3 iki 5 proc. (imtinai) už pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiami 5 balai;
  • daugiau kaip 5 proc. už pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų.
 • Investicijos, skirtos akvakultūros sistemų valdymo metodams automatizuoti, o sukurtos valdymo sistemos turės didesnį (reikšmingesnį) poveikį pareiškėjo konkurencingumui didinti:
  • siekiama automatizuoti akvakultūros sistemų valdymo metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, – suteikiama 10 balų;
  • daromos investicijos, kurioms prašoma paramos, siekiant didinti savo produkcijos vertę, – suteikiama 10 balų.
 • Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius – suteikiama po 2 balus už kiekvieną naujai sukurtą 1 darbo vietą, bet ne daugiau kaip 20 balų.
 • Pareiškėja yra:
  • akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, – suteikiama 10 balų.
  • įmonė, turinti ekologinės produkcijos sertifikatą, kurios ekologinės akvakultūros produkcija sudaro 50 proc. viso auginamo žuvies kiekio visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį, arba, įgyvendinus projektą, sudarys 50 proc. viso auginamo žuvies kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiami 5 balai, jei produkcija sudaro arba viršija nurodytą lygį.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų (ne daugiau kaip už 10 proc.).
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Paraiškų pateikimas
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 28 d. 14:47