Paramą gaus visi paraiškas pateikę LKT nariai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.22

Paramą gaus visi paraiškas pateikę LKT nariai

Paramą gaus visi paraiškas pateikę LKT nariai
Birželio mėnesį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Gautos Lietuvos kaimo tinklo (LKT) narių paraiškos šiuo metu jau surikiuotos į paraiškų prioritetinę eilę – nors paprašyta bendra pareiškėjų paramos suma viršijo skirtąją, visiems jiems numatyta skirti prašomą paramą.
 
Pagal KPP veiklos sritį paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 400 000 Eur paramos lėšų. Tuo tarpu LKT narių pateiktose paraiškose bendra prašoma paramos suma sudaro beveik 482,6 tūkst. Eur. Paraiškas pateikė 16 LKT narių.
 
Įvertinus gautų paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, paaiškėjo, jog visos paraiškos surinko reikiamą balų skaičių paramai gauti, t. y. paraiškos surinko nuo 80 iki 100 atrankos balų, tuo tarpu mažiausias privalomasis projektų atrankos balų skaičius turi būti 45. Žemės ūkio ministerijai skyrus papildomų paramos lėšų šiems projektams įgyvendinti, visi pareiškėjų projektai galės būti pilnai finansuojami.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Primename, kad paraiškas pagal  KPP veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ galėjo teikti nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys, pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu. Numatytos vykdyti veiklos – KPP žinomumo didinimas, kaimo plėtros dalyvių skatinimas aktyviai dalyvauti žemės ūkio, miškų ūkio, kaimo plėtros procesuose, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, EIP veiklos grupių veiklos viešinimas ir kt. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 23 d. 13:20