Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.30

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo š. m. spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. renka paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ gauti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 mln. 232 tūkst. eurų paramos lėšų.
 
Europos inovacijų partnerystė (EIP) – tai Europos Sąjungos paramos priemonėmis remiama ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendra veikla, kurios tikslas – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį.
 
Paramos gali kreiptis EIP veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.
 
Pagal minėtą veiklos sritį remiamas tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimo ir žinių kaupimo bei perdavimo sistemos plėtros projektų įgyvendinimas.
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam žemės ūkio srities projektui gali siekti iki 600 000 Eur.
 
Primename, kad parama naujuoju finansiniu laikotarpiu skiriama įgyvendinti projektams, surinkusiems minimalų privalomą balų, taikomų už atitiktį priemonių taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, skaičių. Nesurinkusios privalomo minimalaus atrankos balų skaičiaus paraiškos toliau nevertinamos. Jeigu prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, sudaroma pirmumo gauti paramą eilė. Pirmenybė teikiama daugiausia balų surinkusioms paraiškoms.
 
Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. spalio 1 d. 13:26