Parama bitininkams – tik pateikus mokėjimo prašymą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.23

Parama bitininkams – tik pateikus mokėjimo prašymą

Parama bitininkams – tik pateikus mokėjimo prašymą
Bitininkai, gavę pranešimą apie paramos skyrimą ir jau patyrę visas išlaidų plane numatytas išlaidas, kviečiami teikti mokėjimo prašymus nelaukiant mokėjimo prašymo teikimo termino pabaigos. Anksčiau juos pateikusieji gali tikėtis greičiau sulaukti ir paramos lėšų.
 
Iki š. m. birželio 22 d. Lietuvos bitininkai NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams jau pateikė 361 mokėjimo prašymą, likusieji tai turi padaryti iki š. m. rugsėjo 1 d.
 
Apmokėti išlaidas gali tik patys paramos gavėjai
 
Pasitaiko atvejų, jog prekes, techniką ar kitą įrangą apmoka ne patys paramos gavėjai, o kiti asmenys, taip yra pažeidžiamos programos įgyvendinimo taisyklės. Išlaidos, susijusios su atliekamomis investicijomis, gali būti apmokėtos tik paramos gavėjo arba jo įgalioto asmens.
 
Visas numatytas išlaidas paramos gavėjai turi patirti nuo paramos paraiškos NMA užregistravimo dienos ir ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Kompensuojamas tik naujų prekių įsigijimas
 
NMA specialistai primena, jog pirkdami prekes paramos gavėjai, kurių įsigijimas yra kompensuojamas paramos lėšomis, turi įsitikinti, jog prekės yra naujos, nenaudotos, o perkama technika ir įranga atitinka Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.
 
Taip pat paramos gavėjai nusipirktus avilius turi  pažymėti nurodydami avilio eilės numerį bei metus, kuriais avilys buvo įsigytas.
 
Išlaidų plano keitimas – tik suderinus
 
Prireikus pakeisti išlaidų planą, apie šiuos pakeitimus NMA reikia informuoti iki 2015 m. rugpjūčio 20 d. Atkreipiame dėmesį, jog, keičiantis investicijos rūšiai ir (arba) kainai, išlaidų plano pakeitimus būtina suderinti su NMA.
 
Kartu su mokėjimo prašymu – ir kiti dokumentai
 
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. programos dalyviai, teikdami mokėjimo prašymus, turėtų kartu pateikti ir išlaidų pagrindimą bei apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. sąskaitas, pirkimo–pardavimo sutartis, darbų, prekių arba paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, banko išrašus, kasos pajamų orderius bei čekius, ir kitus dokumentus. Teikiantieji mokėjimo prašymus, privalo turėti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų originalus, kurių kopijas patvirtina NMA darbuotojas.
 
Jei prekės pirktos užsienyje, šie dokumentai turi būti išversti į valstybinę kalbą ir vertimas patvirtintas notaro. Prie išlaidų pagrindimą ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų turi būti pridėtas valiutos, kuria padarytos išlaidos, oficialus Lietuvos banko kursas išlaidų padarymo dieną.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 15:54