Parama bitininkams – tik pateikus būtinus dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.25

Parama bitininkams – tik pateikus būtinus dokumentus

Parama bitininkams – tik pateikus būtinus dokumentus
Bitininkai, norintys gauti paramą pagal Paramos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. programą, turi teisingai užpildyti paraišką ir kartu su ja pateikti būtinus dokumentus.
 
Paraiškos pagal programos priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Varozės kontrolė“, „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ renkamos iki š. m. gruodžio 31 d.
 
Pildydami paraiškos formą, pareiškėjai prie prašomų kompensuoti išlaidų pavadinimų turi nurodyti kainas litais ir eurais (be PVM, PVM sumą ir bendrą sumą su PVM), taip pat bendrą prašomą kompensuoti paramos sumą litais ir eurais (be PVM) bei prašomo kompensuoti PVM sumą šiomis valiutomis.
 
Bičių laikytojai, teikdami komercinius pasiūlymus arba viešą tiekėjo parengtą medžiagą (lankstinukus, informaciją iš tiekėjo interneto svetainės ir pan.), galutinę siūlomos prekės kainą taip pat turi nurodyti litais ir eurais (be PVM ir su PVM).
 
Pareiškėjas, kartu su paramos paraiška pateikęs komercinį pasiūlymą arba viešą tiekėjo parengtą medžiagą, kuriuose kainos nurodytos tik litais, turėtų kreiptis į komercinį pasiūlymą arba šią medžiagą pateikusią įmonę ir pakartotinai gauti pasiūlymą prekei pirkti, kuriame kainos būtų nurodytos ir litais, ir eurais. Jeigu patikslintame komerciniame pasiūlyme prašomos paramos ir PVM suma yra kitokia, nei pareiškėjas nurodė paramos paraiškoje, pareiškėjas iki paramos paraiškų rinkimo termino pabaigos turi atnaujinti paramos paraiškos duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus paraiškų priėmimo terminui didinti prašomos paramos ir PVM sumos nebegalima.
 
Siekiantys gauti paramą bitininkai turėtų Ūkinių gyvūnų registre laiku atnaujinti informaciją apie turimą bičių skaičių. Tai reikia padaryti ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki paraiškos pateikimo. Svarbu paminėti, jog į paramą gali pretenduoti tie bitininkai, kurie paraiškos pateikimo dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre yra įregistravę žemės ūkio valdą. Teikdami paraišką paramai gauti bitininkai turėtų nepamiršti pateikti ir bityno paso kopiją.
 
Papildomi pirmumo balai bus skiriami toms paraiškoms, kurias pateiks pareiškėjai, gaminantys išskirtinės kokybės bitininkystės produktus ir (arba) kurių bitynas turi ekologinio bityno statusą. Tokie pareiškėjai, norintys gauti pirmumo balų, kartu su paraiška turi pateikti ekologinio bityno ir (arba) išskirtinės kokybės bitininkystės produktų sertifikatų, galiojančių paramos paraiškos pateikimo dieną, kopijas.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 25 d. 15:06