Parama asbesto stogams – sudaryta projektų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.08

Parama asbesto stogams – sudaryta projektų pirmumo eilė

Parama asbesto stogams – sudaryta projektų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ administracinį tikrinimą ir sudarė preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę.
 
Pagal minėtą KPP veiklą paraiškos buvo renkamos nuo š. m. vasario 1 d. iki š. m. kovo 31 d. Per šį laikotarpį buvo pateiktos 1 368 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 2,72 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 931 000 eurų paramos lėšų.
 
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 809 paraiškos, surinkusios nuo 50 iki 100 balų (įskaitytinai).
 
NMA specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Su KPP veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ atrankos balais, kuriais vadovaujantis buvo sudaryta pirmumo eilė, galite susipažinti žemiau.
 
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
Didžiausias balas
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
1.1.
nuo 0,5 iki 1 metų
30
10
1.2.
nuo 1 iki 2 metų
20
1.3.
ilgiau kaip 2 metus
30
2.
Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir arba gauna senatvės pensiją.
10
10
3.
Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)
20
20
4.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
4.1.
– nuo 1 iki 2 metų
30
10
4.2.
– nuo 2 iki 3 metų
20
4.3.
– ilgiau kaip 3 metus
 
30
5.
Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)
10
10
Balų suma:
100
-
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 21 d. 12:46