Parama asbesto stogams – bus sudaroma pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.05

Parama asbesto stogams – bus sudaroma pirmumo eilė

Parama asbesto stogams – bus sudaroma pirmumo eilė
Š. m. kovo 31 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Per visą paraiškų surinkimo etapą, kuris vyko nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 31 d., pateiktos 1 368 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 2,72 mln. eurų.
 
Bus sudaroma pirmumo eilė
 
Iš viso 2016 m. KPP veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ skirta 1 931 000 eurų paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršija šiai veiklai skirtą paramos sumą, remiantis paraiškose nurodyta informacija, bus sudaroma pirmumo eilė.
 
Jeigu paramos paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus sudaroma pirmumo eilė. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu bus nustatyta, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.   
 
KPP veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ atrankos kriterijai ir didžiausios jų reikšmės:
 
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
Didžiausias balas
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
1.1.
nuo 0,5 iki 1 metų
30
10
1.2.
nuo 1 iki 2 metų
20
1.3.
ilgiau kaip 2 metus
30
2.
Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir arba gauna senatvės pensiją.
10
10
3.
Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)
20
20
4.
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
4.1.
– nuo 1 iki 2 metų
30
10
4.2.
– nuo 2 iki 3 metų
20
4.3.
– ilgiau kaip 3 metus
 
30
5.
Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)
10
10
Balų suma:
100
-
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 16:18