Parama asbestinių stogų dangos keitimui – tik pateikusiems mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.07.27

Parama asbestinių stogų dangos keitimui – tik pateikusiems mokėjimo prašymus

Parama asbestinių stogų dangos keitimui – tik pateikusiems mokėjimo prašymus
Primename, kad kaimo gyventojai, dalyvaujantys Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikloje „Asbestinių stogų dangos keitimas“, po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo turėtų nieko nelaukdami teikti mokėjimo prašymus, nes tik tuomet jiems bus išmokėta parama.
 
Mokėjimo prašymus teikti reikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.
 
Su mokėjimo prašymais – ir kiti dokumentai
 
Kartu su mokėjimo prašymais taip pat reikia pristatyti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra tiekėjo išrašytos sąskaitos faktūros bei prekių/paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai, o išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko atstovo parašu patvirtinti banko sąskaitos išrašai. Jei pareiškėjas naudojasi elektronine bankininkyste, kaip apmokėjimą įrodantį dokumentą jis gali pateikti ir savo parašu patvirtintą sąskaitos išrašą.
 
Jei buvo atliekami pirkimai pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisykles, tuomet atliktų pirkimų dokumentai turi būti pateikiami NMA iš anksto – dar prieš mokėjimo prašymo pateikimo datą.
 
Pildydami paraiškas gyventojai pasirinko, keliais etapais įgyvendins projektą ir kiek mokėjimo prašymų – vieną ar du – teiks. Jei išlaidos deklaruojamos dviejuose mokėjimo prašymuose, su pirmu mokėjimo prašymu reikia pristatyti ir pažymą apie galutinį asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.
 
Mokėjimo prašymai yra vertinami ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Tiesa, į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui bei patikrų vietoje laikas. Išlaidas pripažinus tinkamomis, projektų vykdytojus netrukus pasiekia ir jiems priklausanti parama.
 
Svarbu, jog paramos gavėjai nevėluotų ir mokėjimo prašymus teiktų laikydamiesi paraiškoje numatytų terminų. Kitu atveju jiems gali būti taikomos sankcijos arba mokėjimo prašymai iš viso nepriimami. Išimtis taikoma tik tais atvejais, jei vėluojama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), tačiau tada paramos gavėjai turi raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti jas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nespėja laiku pateikti mokėjimo prašymo arba nori perskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių, jis turėtų iš anksto apie tai informuoti NMA, raštu pateikdamas argumentuotą prašymą.
 
Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama interneto svetainėje www.nma.lt ir www.paramakaimui.lt.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Atkreipiame dėmesį, kad į mokėjimo prašymus reikia įtraukti tik tas išlaidas, kurios yra tinkamos finansuoti pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“:
  • Projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki regioninių atliekų tvarkymo vietos ir galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimas;
  • Statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas: izoliacinis sluoksnis, stogo danga, kraigas, vėjalentės, karnizai-laštakiai, lietaus nuvedimo sistema, sniego užtvara;
  • Projekto viešinimas.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Mokėjimo prašyme tinkamų finansuoti išlaidų suma turi būti deklaruojama litais.
 
Primename, kad įsigydami prekes, darbus ar paslaugas, pareiškėjai su tiekėjais gali atsiskaityti tik per finansines institucijas – grynaisiais pinigais apmokėtų sąskaitų nebus galima kompensuoti paramos lėšomis. Tad pareiškėjai mokėjimus gali atlikti dviem būdais – banko kortele arba banko pavedimu.
 
Parama jau mokama
 
Pagal KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ NMA buvo pateiktos 8039 paraiškos, kuriose prašoma daugiau kaip 50 mln. Lt. Dėl tinkamumo kriterijų neatitikimo arba pačių pareiškėjų prašymu išregistruotos 263 paraiškos.
 
Parama šiuo metu patvirtinta 7721 pareiškėjui. Patvirtinta paramos suma siekia 48,35 mln. Lt, o pirmieji asbesto stogą pakeitę ir visus reikiamus dokumentus pateikę kaimo gyventojai jau džiaugiasi ir jiems išmokėta parama – 868,2 tūkst. Lt. Kitus paramos gavėjus, kurie jau pateikė mokėjimo prašymus, jiems priklausanti parama taip pat pasieks artimiausiu metu.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:11