Parama asbestinėms stogų dangoms keisti – reikalinga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.04

Parama asbestinėms stogų dangoms keisti – reikalinga

Parama asbestinėms stogų dangoms keisti – reikalinga
Iki gegužės 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos gyvenamųjų namų, esančių kaimo vietovėje, asbestinei stogų dangai keisti. Kaimo gyventojų, norinčių atnaujinti savo namus, atsirado daugiau nei buvo tikėtasi – per 2 000, tad kurie iš jų gaus paramą, paaiškės tik po to, kai bus sudaryta paramos paraiškų prioritetinė eilė.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ buvo renkamos nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Per šį laikotarpį preliminariais skaičiavimais NMA buvo užregistruotos 2 152 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 3 790 030 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 3 325 819 Eur paramos lėšų.
 
Primintina, kad vienas pareiškėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur su PVM paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.
 
Prioritetinės eilės sudarymas
 
Įvertinus pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijams, prioritetinė paramos paraiškų eilė  sudaroma vadovaujantis Administravimo taisyklėmis per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų rinkimo dienos.
 
Paraiškų atitikimas atrankos kriterijams vertinamas pagal paraiškoje, prie jos pridėtuose dokumentuose ir registruose esančią informaciją. Už projekto atitikimą nustatytiems atrankos kriterijams suteikiami balai – žemiau pateikiame atrankos kriterijus ir balus:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
  • turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
  • yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
  • yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;
suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 5 d. 09:32