Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.11

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti
Nuo gegužės 11 d. iki liepos 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.
 
Paramos tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, saugos ir darbo sąlygų gerinimas.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 200 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 300 000 eurų.
(Vidmanto Matučio nuotr. / Klaipėda)
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 11 d. 10:48