Parama administruojant žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.12

Parama administruojant žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijas

Parama administruojant žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijas
Š. m. sausio 3 d. patvirtintos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės, kuriomis reglamentuojama žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijų administravimo tvarka.
 
Paramą vietos plėtros strategijai administruoti gali gauti žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės, turinčios patvirtintą vietos plėtros strategiją. Finansuojama veikla, susijusi ne tik su strategijos administravimu (darbo užmokesčio, kanceliarinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos), bet ir veikla, kuria regiono gyventojai įtraukiami dalyvauti įgyvendinant strategiją (interneto svetainės sukūrimo, plakatų gamybos, renginių organizavimo ir kitos išlaidos).
 
Strategijai administruoti gali būti numatyta ne daugiau nei 20 proc. strategijai įgyvendinti skirtos paramos sumos, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų išlaidų.
 
Šiuo metu vertinamos septynių žuvininkystės regiono vietos plėtros grupių pateiktos paraiškos dėl strategijų įgyvendinimo. Jose prašoma daugiau nei 8,7 mln. eurų paramos.
 
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:12