Paraiškų surinkimo rezultatai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.05

Paraiškų surinkimo rezultatai

Paraiškų surinkimo rezultatai
Š. m. kovo 31 d. baigėsi paraiškų gauti paramą pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones rinkimas. Informuojame apie paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (paraiškos, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų iki 50 000 eurų, o prašoma paramos suma neviršija 50 000 eurų)“ buvo renkamos š. m. kovo 1 d. – kovo 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 30 mln. eurų paramos lėšų. Preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateikta 721 paraiška, kurioje prašoma 29,37 mln. eurų paramos.
 
Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu miško veisimui finansuoti buvo skirta 11 mln. eurų paramos lėšų. Preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 128 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma 2,39 mln. eurų.
 
Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. taip pat buvo renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 825 tūkst. eurų paramos lėšų. Preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateikta 18 paraiškų, kuriose prašoma 481,71 tūkst. eurų paramos.
Kadangi prašoma paramos suma neviršija nė vienai minėtai veiklos sričiai skirtos, paraiškų pirmumo eilės nebus sudaromos.
 
Primename, kad naujuoju programiniu laikotarpiu projektams taikomi atrankos kriterijai. Pagal kiekvieną kriterijų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Tik surinkusios nustatytą privalomą mažiausią balų skaičių paraiškos bus toliau vertinamos. Projektų atrankos kriterijai pateikti paminėtų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. balandžio 12 d. 10:03