Paraiškų pirmumo eilių neprireiks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.10

Paraiškų pirmumo eilių neprireiks

Paraiškų pirmumo eilių neprireiks
Š. m. rugpjūčio 31 d. baigtos rinkti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ dvi veiklos sritis paraiškos. Atlikus pateiktų paraiškų administracinį tikrinimą, paaiškėjo, kad skirtų paramos lėšų pakanka, todėl paraiškų pirmumo eilių neprireiks.
 
Rugpjūčio 3–31 d. paraiškų pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ rinkimo etapui buvo skirta 1,765 mln. Eur paramos lėšų. Miškininkai pateikė 21 paraišką prašydami 589,228 tūkst. Eur paramos. Viena paraiška nesurinko privalomo mažiausio 30 projektų atrankos balų skaičiaus, todėl buvo atmesta. 20 paraiškų bus vertinamos toliau. Jose prašoma 571,405 tūkst. Eur paramos suma daugiau kaip tris kartus mažesnė už skirtą, todėl paraiškų pirmumo eilės neprireiks.
 
KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Miško veisimas“ šiais metais buvo skirta 8,991 mln. Eur paramos lėšų. Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos administravimo skyriams buvo pateiktos 252 paraiškos, kuriose preliminari prašoma paramos suma – 4,9 mln. Eur. Pateiktose paraiškose paprašyta paramos suma yra beveik perpus mažesnė už skirtą, todėl ir pagal šią veiklos sritį nereikės sudaryti paraiškų pirmumo eilės.
 
Miškininkų paraiškų laukia kitas – tinkamumo skirti paramą – vertinimo etapas. Jo metu tikrinama, ar paraiškose pateikta informacija teisinga, ar atitinka registruose pateiktus duomenis ir pan. Paramos pagal paminėtas veiklos sritis gavėjai paaiškės tik pasibaigus šiam vertinimo etapui.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 10 d. 13:35