Paraiškos verslo pradžiai surikiuotos į pirmumo eilę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.02.08

Paraiškos verslo pradžiai surikiuotos į pirmumo eilę

Paraiškos verslo pradžiai surikiuotos į pirmumo eilę
Praėjusių metų lapkričio–gruodžio mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo pateikta arti 300 paraiškų pradėti verslą Lietuvos kaimuose. NMA specialistai jau atliko šių paraiškų atrankos kriterijų vertinimą bei sudarė projektų prioritetinę eilę.
 
Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pirmumo eilė sudaryta įvertinus visų kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Nustatyta, kad iš 289 paramos verslo pradžiai prašiusių pareiškėjų net 240 surinko privalomą atrankos balų skaičių (60 balų ir daugiau). Pareiškėjų, surinkusių reikiamą balų skaičių gauti paramą, bendra paraiškose prašoma paramos suma – 5 614 928 Eur. Primintina, kad šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų, taigi visiems šiems pareiškėjams paramos lėšų pakanka.
 
Likę 49 pareiškėjai į paramą nebegalės pretenduoti: dalis jų (25 pareiškėjai) surinko mažiau nei 60 balų, o dalies (24 pareiškėjų) paraiškos buvo atmestos vadovaujantis administravimo taisyklių 421 punktu (paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, pateikta užpildyta netinkamos formos paraiška, su paraiška pateiktas netinkamos formos arba neparengtas verslo planas).
 
Primintina, kad vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 40 000 Eur Europos Sąjungos paramos. Paramos galėjo kreiptis fiziniai, privatūs juridiniai asmenys bei viešieji juridiniai asmenys (viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti), norintys kaime pradėti ekonominę ne žemės ūkio veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, parama nebūtų skiriama tik veikloms, nurodytoms įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremiamų veiklų sąraše.
 
Sudarius paraiškų atrankos eilę, pradedamas paraiškų tinkamumo vertinimas: jo metu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.
 
Pagal veiklos sritį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti NMA projektų atrankos komitetui. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo taip pat priims NMA, o apie savo sprendimą pareiškėjus informuos raštu. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pirmumo eilę rasite čia.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. vasario 9 d. 15:35