Paraiškos verslo plėtrai – jau renkamos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.02

Paraiškos verslo plėtrai – jau renkamos

Paraiškos verslo plėtrai – jau renkamos
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) jau renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Primename, kad šiam šaukimui buvo patvirtintos naujos įgyvendinimo taisyklės.
 
Pagal naujai patvirtintas taisykles atsirado galimybė teikti paraiškas ir tiems juridiniams asmenimis, kurie įsteigti paraiškos teikimo metais, tačiau toks pareiškėjas yra tinkamas, jeigu pagrindinis akcininkas, fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 
Taip pat svarbu pažymėti, kad pagal naujas taisykles pareiškėjas nebeprivalo paraiškos teikimo metu valdyti turtą teisėtais pagrindais. Šį reikalavimą turės įvykdyti iki sutarties pasirašymo. Su paraiška pareiškėjas privalės pateikti preliminarią sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo ar nuomos.
 
Pakeistos ir paramos teikimo sąlygos kuriantiems darbo vietas. Įgyvendinant projektą turi būti sukuriama ne mažiau kaip pusė etato, tokiu atveju didžiausia paramos suma gali būti 25 000 Eur, o jeigu sukuriamas pilnas etatas, grindžiamas 8 val. darbo diena, didžiausia galima paramos suma 50 000 Eur, jeigu pusantros darbo vietos – 75 000 Eur, ir t. t. Taip pareiškėjas galės lanksčiau planuoti savo veiklą. Pateikiame lentelę, kuria remiantis pareiškėjai gali paskaičiuoti galimą paramos sau intesyvumą ir surinktą balų skaičių – Paramos intensyvumo ir balų skaičiuoklė.
 
Su priemonės įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia, reikalavimus paramai gauti bei atrankos kriterijus aprašėme ir ankstesniame mūsų straipsnyje, jį rasite čia.
 
Primename, kad paraiškų pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimui, prasidėjusiam rugpjūčio 1 d. ir pasibaigsiančiam rugsėjo 28 d., numatyta skirti 23 357 131 mln. Eur paramos lėšų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d. 14:18