Paraiškos skleisti mokslo inovacijas jau surinktos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.14

Paraiškos skleisti mokslo inovacijas jau surinktos

Paraiškos skleisti mokslo inovacijas jau surinktos
Š. m. gegužės 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) baigė rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklą „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.
 
Paraiškų rinkimo laikotarpis truko nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 356 000 eurų paramos lėšų. Per minėtą laikotarpį NMA buvo pateikta 16 formalųjį profesinį mokymą vykdančių institucijų ir įstaigų paraiškų, o bendra visų jų prašoma paramos suma siekia 2 245 600 eurų. Kadangi prašoma paramos suma neviršija skirtos šiai veiklai paramos sumos, prioritetinė eilė nebus sudaroma.
 
Primename, kad didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 150 000 eurų su PVM. Bus finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus atvejus, kai bus prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Pagal šią veiklą parama bus suteikta parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), seminarams, lauko dienoms ir kitiems informavimo renginiams organizuoti skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas pagal įgyvendinimo taisyklėse numatytas temas. Atkreipiamas dėmesys, kad parama nebus skiriama fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 14 d. 09:24