Paraiškos plėsti verslą – jau pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.12.13

Paraiškos plėsti verslą – jau pirmumo eilėje

Paraiškos plėsti verslą – jau pirmumo eilėje
Informuojame, kad jau sudaryta verslininkų paraiškų, pateiktų šių metų rugsėjo–spalio mėnesiais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, pirmumo eilė. Visų 249 paraiškų, baigtų rinkti spalio 29 d., atitiktį atrankos kriterijams Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai įvertino vos per 1,5 mėnesio, o dabar jau pradėtas vertinti projektų, kuriems pakanka paramos lėšų, tinkamumas gauti paramą.
 
Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, jog paramos lėšų visiškai pakanka 109 pareiškėjams, surinkusiems 58–85 balus, – jiems galės būti išskirstyta beveik 18,5 mln. Eur.
 
Paramos lėšų iš dalies pakako 6 pareiškėjams, surinkusiems 57 atrankos balus. Jų paraiškose bendra prašoma paramos suma sudaro 471 tūkst. Eur. Primintina, jog šiam rinkimo etapui buvo skirta beveik 18,8 mln. Eur, tad visiškai įgyvendinti šiuos 6 projektus trūksta 182,5 tūkst. Eur. Dėl trūkstamų lėšų jiems finansuoti NMA artimiausiu metu kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri turi priimti sprendimą dėl papildomų lėšų šių projektų įgyvendinimui skyrimo ar neskyrimo.
 
97 projektų įgyvendinimui paramos lėšų nepakako, dar 37 paraiškos nesurinko reikiamo balų skaičiaus arba buvo atmestos dėl įvairių priežasčių vertinimo metu.
 
Su paraiškų pirmumo eile galima susipažinti čia.
 
Primename, kad pagal veiklos sritį parama teikiama privatiems juridiniams arba fiziniams asmenims plėsti ne žemės ūkio veiklą, nurodytą  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus neremtinas veiklas, nurodytas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos dydis priklausys nuo to, kiek pareiškėjas planuoja sukurti naujų darbo vietų – sukūrus vieną darbo vietą gali būti skirta iki 50 000 Eur paramos lėšų, kompensuojant iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 13 d. 08:10