Paraiškos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti – pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.11

Paraiškos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti – pirmumo eilėje

Paraiškos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti – pirmumo eilėje
Pareiškėjai, ketinantys rengti parodomuosius projektus bei vykdyti informavimo veiklą, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paraiškas pateikę praėjusių metų spalio-lapkričio mėnesiais, jau gali susipažinti su paramos paraiškų pirmumo eile.
 
Primintina, jog paraiškų rinkimui pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ buvo skirta 1 969 635 Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų, tuo tarpu pateiktose paraiškose bendra prašoma paramos suma sudarė 2 527 705 Eur paramos.
 
Įvertinus 17 pateiktų paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, paaiškėjo, jog paramos lėšų visiškai pakanka įgyvendinti 13 projektų, surinkusių 75–80 atrankos balų. Paramos lėšų dalinai pakako vienam projektui, surinkusiam 70 atrankos balų. Likusiems 3 projektams paramos lėšų nepakako.
 
Dėl vieno, 70 balų surinkusio, projekto finansavimo, NMA artimiausiu metu kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, prašydama trūkstamų paramos lėšų jo įgyvendinimui.
 
Su paraiškų pirmumo eile galima susipažinti čia.
 
Primename, kad paraiškas vykdyti parodomuosius bandymus ir informavimo renginius, kuriuose skleidžiamos mokslo žinios ir pristatomos žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektorių inovacijos, organizavimo išlaidos, NMA galėjo teikti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Šiuo paraiškų rinkimo etapu dėl paramos kreipėsi Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, VšĮ „Mokslinės paslaugos“, Kauno technologijos universitetas.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 11 d. 10:09