Paraiškos išimtinei paramai dėl COVID-19 gauti priimamos šalies rajonų savivaldybėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.04

Paraiškos išimtinei paramai dėl COVID-19 gauti priimamos šalies rajonų savivaldybėse

Paraiškos išimtinei paramai dėl COVID-19 gauti priimamos šalies rajonų savivaldybėse
Nuo spalio 19 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį, jog paraiškos pagal priemonę turi būti teikiamos šalies rajonų savivaldybėms.
 
Kaip numato priemonės įgyvendinimo taisyklės, paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje deklaruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras (kai pareiškėjas yra žemės ūkio veiklos subjektas) arba įregistruota įmonės buveinė (kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė), arba deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta (kai pareiškėjas (fizinis asmuo) vykdo veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą), administracijoje.
 
Savivaldybių administracijų adresai nurodyti kvietime teikti paraiškas.
 
Akcentuotina, jog paraiškos pagal priemonę NMA teritoriniuose padaliniuose nerenkamos.
 
Paraiškas, pateiktas pagal KPP priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“, vertins savivaldybės darbuotojai.
 
Visų paraiškų duomenys bus perduoti NMA, kuri patikrins, ar pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, apskaičiuos tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą. Jei surinktų tinkamų finansuoti paraiškų bendra prašoma paramos suma viršis priemonės biudžetą, NMA atliks prioritetinį paraiškų vertinimą. Apie NMA atliktus pirmumo vertinimo rezultatus ir pareiškėjams skiriamas perskaičiuotas paramos sumas nedelsiant bus informuotos savivaldybės, kurios, gavusios minėtą informaciją, parengs ir išsiųs sprendimus paramos gavėjams. Mokėjimus paramos gavėjams atliks NMA.
 
Primintina, jog paraiškos šalies rajonų savivaldybėse bus renkamos iki lapkričio 20 d. 
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 4 d. 11:00