Paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.18

Paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas surikiuotos pirmumo eilėje

Paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, atlikę šiais metais pateiktų paraiškų gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas prioritetinį vertinimą, sudarė paraiškų pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ buvo renkamos nuo kovo 1 d. iki balandžio 13 d. Paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateikta 210 paraiškų, kuriose prašoma 42 478 353,38 Eur paramos. Tuo tarpu šiuo paraiškų teikimo etapu buvo skirta 30 000 000 Eur paramos lėšų. Taigi visoms paraiškoms finansuoti paramos lėšų neužteko.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Dėl paramos galėjo kreiptis fiziniai bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir investuojantys į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius.
 
Didžiausia paramos suma
 
Projektui pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti gali būti skiriama iki 400 000 Eur paramos, jei statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte sudaro ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Visais kitais atvejais paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 8 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Kaip vertinamos paraiškos pagal prioritetinius kriterijus, galima susipažinti čia.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 85 balai
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Šiais metais daugiausia – 85 atrankos balų – surinko 1 paraiška, 80 balų – 3 paraiškos. Skirtos paramos sumos užteko 56–85 atrankos balus surinkusioms paraiškoms. Tačiau paramos lėšų pritrūko finansuoti visus projektus, surinkusius 55 atrankos balus, todėl buvo atliktas papildomas šių projektų vertinimas. Papildomas paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant pareiškėjus šia tvarka: 1. ar jie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.
 
Atlikus papildomą vertinimą, paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka finansuoti 19 projektų, surinkusių 55 atrankos balus. Dar vienam projektui finansuoti paramos lėšų pakako iš dalies, todėl sprendimą dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo priims Programos valdymo komitetas.
 
Vėliau atliekamas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 18 d. 14:12