Paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti – jau ir elektroniniu būdu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.31

Paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti – jau ir elektroniniu būdu

Paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti – jau ir elektroniniu būdu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), siekdama teikti kokybiškas ir klientų lūkesčius atitinkančias paslaugas, žengia dar vieną žingsnį modernesnio paramos administravimo link. Nuo šių metų gegužės 13 d. suteikta galimybė pateikti paraiškas paramai gauti pagal tris Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemones ne tik įprastiniu, bet ir elektroniniu būdu.
 
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas elektroniniu būdu pagal priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“.
 
Sistema jau veikia
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai jau kurį laiką turi galimybę savo paraiškų vertinimo eigą, administracinę, finansinę informaciją bei jiems išsiųstus dokumentus pasitikrinti prisijungę prie NMA informacinio portalo. Į elektroninę erdvę įžengusios NMA pagrindinis siekis – sumažinti pareiškėjų ir paramos gavėjų administracinę naštą. Elektroninės paraiškos privalumai pareiškėjui yra akivaizdūs: paraiškos pristatymas kelių mygtukų paspaudimu sutaupo daug laiko, nereikia spausdinti, pasirašyti dokumentų kopijų, taip pat paraiškos pildymo procesą palengvina tai, kad kai kuriuos paraiškos duomenis elektroninės paraiškos sistema užpildo automatiškai (pvz. lapuočių ir spygliuočių medžių procentas veisiamame miške), nurodomi klaidų pranešimai, kuomet pildant paraišką yra  pateikiama neteisinga informacija bei pateiktos išsamios paraiškos pildymo instrukcijos.
 
NMA Metodikų rengimo poskyrio vyriausiasis specialistas Donatas Kačinas pažymėjo, kad popierinė paraiška nėra identiška elektroninei – elektroninės paraiškos struktūra, informacijos išdėstymas yra supaprastintas. Vyriausiasis specialistas pasakojo, kad kuriant elektroninę paraišką, buvo leista potencialiems pareiškėjams testuoti šią paraišką ir remiantis testuotojų pateiktomis pastabomis, elektroninė paraiška buvo tikslinama. Kad sistema naudotis paprasta, rodo ir tai, kad 5 paraiškų sulaukta jau per pirmąją paraiškų priėmimo dieną.
 
Paraiškos pildymas
 
Norint peržiūrėti paraišką, pasitikrinti vertinimo eigą ar užpildyti naują paraišką, pareiškėjui reikia prisijungti prie NMA informacinio portalo adresu: https://portal.nma.lt ir pasirinkti skiltį „Prisijungimas“. Bendradarbiavimo ar asmens duomenų teikimo sutartį su NMA pasirašę asmenys gali prisijungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Tokiu atveju papildoma registracija NMA informacinėje sistemoje nėra reikalinga. Visiems kitiems pateikiama patogi prisijungimo sistema per elektroninius valdžios vartus arba banką, su kuriuo vartotojas yra sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį.
 
Pasirinkus norimą KPP priemonę, pareiškėjui reikia užpildyti paraiškos duomenis: asmeninę bei su projektu susijusią informaciją, nurodyti projekto konsultanto kontaktus (jei pareiškėjo nekonsultuoja konsultantas, tuomet šių duomenų nurodyti nereikia) ir prisegti reikiamus dokumentus. Pagrindinio lango informacinės kortelės skiriasi priklausomai nuo priemonės, kuriai yra teikiama paraiška.
 
Užpildė be didelio vargo
 
Telšiškį Joną Kybartą elektronine paraiškos teikimo platforma pasinaudoti paskatino NMA Telšių paramos administravimo skyrius. Ūkininkas džiaugėsi, kad dvi paraiškas dėl akmenuotos, žemdirbystei netinkamos žemės apželdinimo mišku užpildė per mažiau nei dvi valandas. J. Kybarto teigimu, daugiausiai pastangų ir laiko pareikalavo ne duomenų įvedimas, bet dokumentų skenavimas.
 
Pildant elektroninę paraiškos formą yra mažesnė tikimybė suklysti. Klaidingai suvedus informaciją ar nepateikus būtinų dokumentų, pareiškėjas yra informuojamas apie neteisingai pateiktą informaciją, todėl kol klaida nebus ištaisyta, nebus galima pateikti elektroninės paraiškos. Tokiu būdu yra išvengiama dažniausiai daromų paraiškos pildymo klaidų.
 
Pažymėtina, kad pagrindinio elektroninės paraiškos lango dešiniajame kampe yra nuoroda į vartotojo patogumui NMA sukurtą išsamų paraiškos pildymo instrukcinį bukletą, kuris žingsnis po žingsnio apžvelgia visą paraiškos pildymo procesą. Šalia kai kurių sudėtingesnių paraiškos duomenų laukelių vartotojai tai pat pamatys „i“ informacinį ženkliuką, kurį nuspaudus bus pateiktas paaiškinimas, kokius duomenis reikia įvesti ar kur yra pateikta reikiama informacija. Be to, jei pareiškėjas iš karto pilnai negali užpildyti paraiškos (neturi laiko, pritrūksta informacijos ir pan.), elektroninės paraiškos pildymą galima pratęsti prisijungus vėliau – užpildyta paraiškos dalis bus išsaugota.
 
Elektroninės paraiškos pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ priimamos iki šių metų birželio 28 d., o dėl priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ūkininkai gali kreiptis iki pat šių metų pabaigos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:24