Paraiškos dėl smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimo – jau pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.28

Paraiškos dėl smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimo – jau pirmumo eilėje

Paraiškos dėl smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimo – jau pirmumo eilėje
Planuojančių bendradarbiaujant plėtoti žemės ūkio, miškininkystės ar kitas veiklas paramos paraiškos, iki spalio 31 d. pateiktos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, nepraėjus nė mėnesiui po jų rinkimo pabaigos, jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėje.
 
Primintina, kad paraiškas NMA tarpusavio bendradarbiavimui vystyti ir stiprinti pateikė 48 smulkūs ūkio subjektai. Bendra paraiškose prašoma paramos suma viršijo šiam kvietimui skirtąją. Po atlikto pirminio paraiškų vertinimo, paraiškų atitikties vertinimas buvo atliekamas 44 paraiškoms, iš kurių 1 paraiškai nesurinkus privalomojo mažiausio balų skaičiaus, paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 43 paraiškos. Nustatyta, kad paramos pakanka 37 pareiškėjams, surinkusiems 45–75 atrankos balus. Likusiems 6 pareiškėjams, surinkusiems 40 atrankos balų, paramos pakanka iš dalies. Vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, NMA jau kreipėsi dėl papildomų lėšų šioms paraiškoms skyrimo į Žemės ūkio ministeriją.
 
Bendra pirmumo eilėje atsidūrusių pareiškėjų prašoma paramos suma sudaro 3 490 717 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma – 3 407 158 Eur. Užtikrinti pilną visų pirmumo eilėje atsidūrusių projektų finansavimą pritrūko 80 tūkst. Eur paramos.
 
Paraiškų pirmumo eilę pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ rasite čia.
 
Primintina, kad parama pagal KPP veiklos sritį bus skirta smulkių ūkio subjektų bendriems darbo procesams organizuoti dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
 
Paraiškas galėjo teikti kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys nuo 18 metų.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 90 tūkst. Eur. Didžiausias galimas paramos intensyvumas, įsigyjant projekto bendrąsias išlaidas – 100 proc., prašant kompensuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidas – 60 proc., o tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkiams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 28 d. 09:02