Paraiškos dėl paramos ūkių biosaugai – jau pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.25

Paraiškos dėl paramos ūkių biosaugai – jau pirmumo eilėje

Paraiškos dėl paramos ūkių biosaugai – jau pirmumo eilėje
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai nepasibaigus taisyklėse nustatytam terminui sudarė ūkinių gyvūnų laikytojų paraiškų, kurios buvo pateiktos kovo 1 d. – balandžio 29 d., pirmumo eilę – paramos pakanka visiems pareiškėjams.
 
Per paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ surinkimo etapą buvo pateikta 21 paraiška. 3 paraiškos nesurinko privalomojo atrankos balų skaičiaus, t. y. 35 balų, todėl jos buvo atmestos. 18 paraiškų surinko nuo 35 iki 70 balų. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta daugiau nei 2 mln. Eur paramos lėšų, preliminari prašoma paramos suma – daugiau kaip 845 tūkst. Eur. Taigi paramos pakanka visiems pareiškėjams. Šiuo metu NMA specialistai vertina paraiškų tinkamumą gauti paramą.
 
Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų ūkinių gyvūnų laikytojai, fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą, bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 100 000 Eur arba 300 000 Eur tuo atveju, kai teikiama viena bendra paraiška daugiau negu dėl vienos ūkinių gyvūnų laikymo vietos, ir 200 Eur vienam sąlyginiam gyvūnui (SG), kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 25 d. 13:03