Paraiškos dėl miško veisimo surikiuotos į pirmumo eilę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.11

Paraiškos dėl miško veisimo surikiuotos į pirmumo eilę

Paraiškos dėl miško veisimo surikiuotos į pirmumo eilę
Informuojame, kad jau sudaryta paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ prioritetinė eilė.
 
Š. m. rugsėjo–gruodžio mėn. paramos paraiškas teikė norintys veisti mišką ir prisidėti prie aplinkos išsaugojimo bei tvaraus miškų ūkio plėtros. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Iš viso paraiškų rinkimo etapui buvo skirta beveik 8 mln. Eur paramos lėšų. Dėl paramos kreipėsi 36 pareiškėjai, surinkę nuo 30 iki 85 balų, kurių projektams finansuoti lėšų pakanka.
 
Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kurie žemę planuoja apželdinti mišku. Kiekvieno projekto paramos dydis apskaičiuojamas atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 11 d. 15:45