Paraiškos dėl investicijų į miškininkystės technologijas jau surikiuotos į pirmumo eilę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.12.03

Paraiškos dėl investicijų į miškininkystės technologijas jau surikiuotos į pirmumo eilę

Paraiškos dėl investicijų į miškininkystės technologijas jau surikiuotos į pirmumo eilę
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) anksčiau taisyklėse nustatyto termino sudarė paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ prioritetinę eilę.
 
Š. m. rugsėjo–spalio mėn. paramos paraiškas teikė norintys modernizuoti miškų ūkį, diegti miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijas ir teikti paslaugas miškų sektoriuje. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
41 pateikta paraiška surinko nuo 30 iki 90 atrankos balų. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 6,5 mln. Eur, bendra prašoma paramos suma – 3,7 mln. Eur. Taigi paramos pakanka visiems projektams finansuoti. Šiuo metu NMA specialistai vertina paraiškų tinkamumą gauti paramą.
 
Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės, kurios užsiima tvariu miškų valdymu. Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjo projektui – 100 tūkst. Eur.
 
Su paraiškų prioritetine eile galite susipažinti čia.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 3 d. 10:56