Paraiškos bendradarbiavimo projektams – nuo gegužės 2 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.27

Paraiškos bendradarbiavimo projektams – nuo gegužės 2 d.

Paraiškos bendradarbiavimo projektams – nuo gegužės 2 d.
Jau kitą savaitę, nuo gegužės 2 d., pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškas Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priims iki birželio 30 d.
 
Būtina turėti partnerius
 
Priemonei įgyvendinti skirta 1 222 000 eurų paramos suma. Paraiškos renkamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Į paramą gali pretenduoti ūkininkai, įregistravę savo vardu ūkininko ūkį, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, taip pat kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios užsiima maisto produktų gamyba ir vykdo veiklą ne trumpiau kaip 2 metus.
 
Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.
 
Paraiškas teikiantieji privalo turėti partnerius, t. y. projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 subjektai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu. Projekte gali būti numatytas ir tarpininkas. Tinkamumo reikalavimai pareiškėjams, partneriams ir tarpininkams nustatyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos intensyvumas – 100 proc. ir 60 proc.
 
Didžiausia galima paramos suma pareiškėjui – 90 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur. Galimas 100 proc. paramos intensyvumas projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo bei verslo plano parengimo išlaidoms, 60 proc. – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, tačiau kai išlaidos sutampa su kitų programos priemonių išlaidų rūšimis, paramos teikimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pagal kitas programos priemones teikiamą paramos intensyvumą šioms išlaidoms (įskaitant nustatytas galimybes pagal tas priemones jį padidinti).
 
Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Tinkamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti galės būti einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo (patalpų nuomos, fizinių ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės, maitinimo išlaidos). Bendradarbiavimui skirtos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
 
Galės būti kompensuojama: projekto reikmėms skirta nauja technika, priskiriama prie N1 kategorijos transporto priemonių, kuri pritaikyta kroviniams vežti ir (ar) prekybai vykdyti, mechaniniai ir hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, taip pat prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir įranga (svarstyklės). Paramos lėšas paramos gavėjas galės panaudoti ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtiems naujiems pastatams ir (ar) statiniams statyti, rekonstruoti ar atlikti kapitalinį remontą, taip pat verslo infrastruktūrai projekto įgyvendinimo vietoje kurti (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos) – šios išlaidos neturi viršyti 15 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.
 
Taip pat kompensuojamos bendrosios bei viešinimo išlaidos. Pažymėtina, kad bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir būti ne didesnė kaip 1 800 Eur, o jei atliekami statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. 
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Projekto dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius:
  • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
  • nuo 3 iki 4 – suteikiama 10 balų.
2. Projekte dalyvaujantys subjektai rinkai tieks tik sertifikuotus ekologinės gamybos, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus ir (ar) sertifikuotus kaip tautinio paveldo tradicinius maisto gaminius – suteikiami 25 balai.
 
3. Projekte dalyvaujantys subjektai taikys rinkodaros priemones vykdydami tiesioginį produktų pristatymą vartotojams ir (arba) pardavimus ūkiuose – suteikiama 15 balų.
 
4. Numatomos investicijos į ūkininkų pagamintų produktų prekybos vietas (pasirenkamas vienas variantas):
  • palaikant esamas prekybos vietas – suteikiama 15 balų;
  • steigiant naujas prekybos vietas – suteikiami 5 balai.
5. Įgyvendinus projektą planuojamas kiekviename ūkyje pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų padidėjimas (Eur) (skaičiuojamas nuo ataskaitinių metų):
  • daugiau kaip 20 proc. – suteikiami 25 balai;
  • nuo 10 iki 20 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 27 d. 13:29