Papildomos išmokos už pirmuosius hektarus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.22

Papildomos išmokos už pirmuosius hektarus

Papildomos išmokos už pirmuosius hektarus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad pareiškėjams, kurie 2014 m. pateikė paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, numatoma mokėti išmoką už pirmuosius hektarus, t. y. papildomą išmoką iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.
 
Paramos gavėjai, kurie, lyginant su 2013 m., padidino deklaruotą plotą ir gavo NMA prašymą patikslinti duomenis, iki š. m. lapkričio 1 d. turi pateikti viso ploto žemės dirbimo (žemės ūkio veiklos) įrodymo ir žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus. Į gautus prašymus patikslinti duomenis paramos gavėjai raginami atsakyti kaip galima greičiau.
 
Atkreipiame dėmesį, kad jei paminėti dokumentai nepateikiami, jei pateikiami ne viso žemės ploto dirbimą įrodantys ir ne visos žemės nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat jei remiantis pateiktais dokumentais nustatoma, kad valda buvo padidinta, siekiant gauti didesnę paramos sumą, išmoka už pirmuosius 30 hektarų nemokama ir deklaruotą plotą padidinusiam, ir deklaruotą plotą sumažinusiam pareiškėjui.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 22 d. 13:10