Papildomai skirta paramos lėšų miškui įveisti apleistose žemėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.16

Papildomai skirta paramos lėšų miškui įveisti apleistose žemėse

Papildomai skirta paramos lėšų miškui įveisti apleistose žemėse
Šių metų liepos 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu papildomai skirta paramos lėšų 2013 m. pateiktoms paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Iš viso praėjusių metų rudenį paramai gauti pagal paminėtą priemonę buvo patvirtintos 108 paraiškos, tačiau pritrūkus paramos lėšų ne visos paraiškos buvo patenkintos. Dėl lėšų trūkumo 86 paraiškos buvo atmestos – pritaikius taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus, paramos lėšų joms neskirta. Šiemet papildomai skirti 8,7 mln. Lt praėjusių metų rudenį atmestoms paraiškoms finansuoti.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 15:57