Pamatai savarankiškam kaimo bendruomenių gyvenimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.23

Pamatai savarankiškam kaimo bendruomenių gyvenimui

Pamatai savarankiškam kaimo bendruomenių gyvenimui
Jaukūs ir suremontuoti bendruomenės namai, naujos vaikų žaidimų ir sporto aikštelės, originalūs kelionių maršrutai – šie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) Leader metodu įgyvendinamos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinamas“ rezultatai pirmiausia krenta į akis keliaujant per Lietuvos miestelius ir kaimus. Tačiau vietos plėtros strategijų įgyvendinimas turi ir sunkiau pastebimą, bet ne mažiau teigiamą pusę. Tai – sustiprėjęs gyventojų tarpusavio pasitikėjimas ir pilietiškesnis požiūris į supančią aplinką.
 
Dalyvauja 99 proc. kaimo vietovių
 
Visam programiniam laikotarpiui Leader metodu įgyvendinamoms priemonėms skirtas biudžetas siekia daugiau nei 464 mln. Lt (134 mln. Eur). Iš jų 362 mln. Lt (105 mln. Eur) paramos skirta vietos veiklos grupėms (VVG) parengti savo vietovės poreikius atitinkančią plėtros strategiją ir ją įgyvendinti per įvairius vietos projektus.
 
Šiuo metu Lietuvoje VVG veiklos teritorija apima 99 proc. kaimo vietovių. Šalyje veikia 51 VVG, kurios jau baigia įgyvendinti savo parengtas vietos plėtros strategijas. Per visą 2007–2013 m. laikotarpį patvirtinta 3 250 vietos projektų. Didžioji dalis (2 217) bendruomenės sukurtų projektų jau baigti įgyvendinti. Paskutinieji vietos projektai turi būti baigti įgyvendinti iki kitų metų birželio pabaigos.
 
Tarp bendruomenių įgyvendintų projektų pirmauja infrastruktūros gerinimo iniciatyvos: sutvarkyti bendruomenės namai, viešosios erdvės, įgyvendinta nemažai su vandentvarka susijusių projektų. Vykdyti ir visuomeninės veiklos projektai. Juos įgyvendinančios bendruomenės dažniausiai lėšų prašė tradicinių švenčių organizavimui, mokymams, stovykloms, sporto turnyrams. Likusi dalis paramos lėšų buvo skirta verslo plėtros projektams, kurie sudaro mažiausią vietos projektų dalį.
 
Ypatinga priemonė, skirta kaimo plėtrai
 
Vietos strategijų įgyvendinimas padėjo ne tik sukurti ir atnaujinti materialinę bazę, bet ir sustiprino kaimo vietovių gyventojų tarpusavio pasitikėjimą, padidino dalyvavimą priimant su vietos plėtra susijusius sprendimus bei paskatino jaunimą įsitraukti į vietos iniciatyvas.
 
Leader metodu įgyvendinama priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ išsiskiria iš kitų KPP priemonių. Pirmiausia dėl didelio kaimo plėtros dalyvių skaičiaus ir tuo, kokiu būdu ji įgyvendinama, t. y. taikant netradicinį metodą „iš apačios į viršų“. Parama skiriama VVG, įgyvendinančioms savo vietos plėtros strategijas. Jos savo ruožtu skatina kaimo plėtros dalyvius kurti vietos projektus, skelbia kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, vertina jas, skiria paramą vietos projektams ir juos administruoja. NMA atlieka kitokią funkciją – ji stebi ir kontroliuoja, kad visi šie procesai būtų atlikti tinkamai ir laiku.
 
Baigiantis šiam KPP programos laikotarpiui, dauguma bendruomenių susikūrė tvirtus pamatus savarankiškam gyvenimui bei įgijo pakankamai iniciatyvos bei įgūdžių, kad sukurta ar atnaujinta materialinė bazė ateityje būtų efektyviai išnaudota.
 
Pirmoji bendruomenė, turinti savo programėlę
 
KPP laikotarpyje netrūko originalių ir kūrybiškų vietos projektų. Vienas iš inovatyviausių – Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro vykdytas projektas „Išmanusis kaimas“, kurį inicijavo ir prižiūrėjo Druskininkų VVG. Projekto metu, pasinaudojus mobiliąja aplikacija (programėle) „Smart Druskininkai“, kaimo vietovių gyventojams buvo sukurta galimybė nemokamai pristatyti savo teikiamas paslaugas Druskininkų svečiams ir turistams.
 
Tam, kad Lietuvoje atsirastų pirmoji kaimo bendruomenė, turinti savo mobiliąją programėlę, Druskininkų VVG turėjo įdėti nemažai pastangų. Pirmiausia – išsamiai pristatyti originalios reklamos galimybę ir naudą. Druskininkų VVG komanda pati rengė pristatymus bendruomenių nariams ir pasakojo, kokių duomenų ir aprašymų iš paslaugų teikėjų reikia, kad jų kontaktai atsirastų programėlėje.
 
„Kadangi pažįstame daugumą paslaugų teikėjų, pakviesti juos į tokius susirinkimus nebuvo sunku. Tačiau bendruomenių nariams teko nemažai aiškinti, kuo reklama išmaniojo telefono programėlėje skiriasi nuo reklamos interneto svetainėje ir kitokių reklamos būdų. Iškart susidomėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai, nes jie nebijo naujovių ir siekia išnaudoti visas galimybes“, – šypsodamasis pasakoja Druskininkų VVG administratorius Artūras Skausmenis.
 
Kūrybiškumą paskatino kuklus biudžetas
 
Projekto „Išmanusis kaimas“ biudžetas – maždaug 25 tūkst. Lt (7,24 tūkst. Eur). A. Skausmenis pastebi, kad ši sąlyginai nedidelė pinigų suma leido nuveikti labai nemažai. „Be jokios abejonės, pastatų remontas, viešųjų erdvių tvarkymas, bendruomenės šventės – labai svarbūs dalykai. Tačiau kartais dideliems pokyčiams pradėti nereikia daug pinigų. Manau, tą įrodė šis projektas“, – sako A. Skausmenis.
 
Šiuo metu lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis veikiančioje programėlėje galima rasti maždaug 10 objektų Druskininkų kaimo vietovėje. A. Skausmenis pabrėžia, kad vos atsiradus naujiems objektams, pavyzdžiui, amatų centrui, tokia informacija įkeliama į programėlę. „Kaimo vietovių gyventojai galės nemokamai prisistatyti 3 metus. Laukiame ir tų projektų, kurie tik neseniai buvo baigti arba yra baigiami. Žinome visas iniciatyvas, todėl neabejojame, kad tokios reklamos galimybė pasitarnaus dar ne vienam vietos projektui“, – įsitikinęs vyras.
 
Programėlę į savo išmaniuosius telefonus atsisiuntė jau daugiau nei 10 tūkst. žmonių. „Vis daugiau žmonių pamatys ir dalį, skirtą Druskininkų apylinkėms, susidomės čia veikiančiais amatų centrais, kaimo turizmo sodybomis“, – sako A. Skausmenis.
 
Skatina originalumą
 
Pasak A. Skausmenio, Druskininkų VVG skatina originalias idėjas ir taip siekia sukurti daugiau naujų galimybių bendruomenių nariams. Iš viso Druskininkų VVG prižiūri 37 projektus. Druskininkų apylinkėse aktyviai veikia 10 bendruomenių. VVG administratorius pasakoja, kad projektas „Išmanusis kaimas“ – ne vienintelė netradicinė ir perspektyvi iniciatyva.
 
Pasakodamas apie ateities planus, Druskininkų VVG administratorius sako, kad bendruomenės jau pradeda generuoti idėjas, kurias norėtų įgyvendinti ir jaučiasi daug drąsiau kalbėdamos apie būsimus projektus. Be to, atsirado nemažai jaunų žmonių, kurie drauge su bendruomenių lyderiais įsijungia į vietos iniciatyvas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 23 d. 12:58