Palankus metas modernizuoti žvejybos laivus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.28

Palankus metas modernizuoti žvejybos laivus

Palankus metas modernizuoti žvejybos laivus
Š. m. kovo 20 d. prasidėjo paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“ paraiškų priėmimas. Paramos paraiškos taip pat priimamos ir pagal šios priemonės supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.
 
Paramos paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose, kurių adresai nurodyti interneto tinklalapyje www.nma.lt. Paraiškas teikti bus galima iki gegužės 20 d.
 
Galimi pareiškėjai ir finansuojamos išlaidos
 
Paramos pagal priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“ gali siekti žvejybos laivų savininkai ir žvejybos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, jos priekrantėje, atviroje Baltijos jūroje ar tolimuosiuose jūrų vandenyse bei siekiantys modernizuoti savo veiklą – pagerinti žvejybinių laivų saugą, darbo ir higienos sąlygas, sanitarines sugautų žuvų laikymo sąlygas, užtikrinant žuvininkystės produktų kokybę ilgesnį laiką, pakeisti variklius į ekonomiškesnius, įdiegti didesnio selektyvumo žvejybos metodus, siekiant sumažinti nepageidaujamą kitų žuvų priegaudą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai bei apsaugoti laimikį ir įrankius nuo laukinių plėšrūnų.
 
Paramos dydis
 
Didžiausia galima paramos suma vienam projektui pagal pirmos prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“, į kurią gali pretenduoti pareiškėjai, yra 600 000 Lt. Pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles didžiausia galima paramos projektui suma yra 174 000 Lt.
 
Vienam žvejybos laivui modernizuoti per visą 2007–2013 metų laikotarpį skiriama parmos suma negali viršyti kompensacijos sumos už žvejybinės veiklos nutraukimą visam laikui. Laivams, kurių eksploatacijos trukmė yra ilgesnė kaip 20 metų, paramos suma mažinama 1 proc. už kiekvienus metus.
 
Kadangi parama žvejybos laivams modernizuoti yra investicinio pobūdžio, dalį projekto išlaidų turi finansuoti pats pareiškėjas. Investicinės paramos ir paties projekto vykdytojo finansuojamos dalies santykis gali skirtis:
 
  • kai numatoma modernizuoti laivą, kuriuo žvejojama tolimuosiuose jūrų vandenyse ar Baltijos jūroje, projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 40 proc. visų tinkamų projekto išlaidų dydžio parama. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies (60 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas;
  • kai numatomos tolimuosiuose jūrų vandenyse ar atviroje Baltijos jūroje žvejojančio laivo variklio pakeitimo išlaidos, tokioms išlaidoms finansuoti gali būti suteikiama iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti variklio pakeitimo išlaidų dydžio parama. Likusios variklio pakeitimo išlaidų dalies (80 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas;
  • Baltijos jūros priekrantės žvejybos laivams modernizuoti gali būti suteikiama iki 60 proc. visų tinkamų projekto išlaidų dydžio parama. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies (40 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas;
  • kai numatomos Baltijos jūros priekrantėse žvejojančio laivo variklio pakeitimo išlaidos, tokioms išlaidoms finansuoti gali būti suteikiama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti variklio pakeitimo išlaidų dydžio parama. Likusios variklio pakeitimo išlaidų dalies (60 proc.) finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Visi reikalavimai paramai gauti yra nurodyti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:00