Pakoreguotos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.06

Pakoreguotos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės

Pakoreguotos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės
Lapkričio viduryje buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės. Atkreipiame dėmesį į pakeitimus.
 
Šiais metais paraiškas pagal minėtą veiklos sritį buvo galima teikti du kartus: pirmą kartą paraiškas buvo galima teikti nuo kovo 3 d. iki birželio 29 d., antrasis paraiškų rinkimo etapas dar nesibaigė – paraiškos priimamos nuo rugsėjo 3 d. iki gruodžio 31 d. Lapkričio viduryje pakeistos taisyklės taikomos 2019 m. bei vėlesnių metų derliaus draudimo sutartims.
 
Kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos
 
Lapkritį pakeitus taisykles, buvo patvirtintas didesnis maksimalus draudimo įmokos kompensavimo procentinis dydis – anksčiau buvo kompensuojama 65 proc., nuo šiol bus kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos. Tiesa, kompensuojama draudimo įmokos suma negali viršyti apskaičiuotos didžiausios kompensuotinos draudimo įmokos sumos. Pasėlių ir augalų didžiausi draudimo įmokų įkainiai 2016–2020 m. patvirtinti 2016 m. spalio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-594.
 
Supaprastintos sąlygos, kada gali būti kompensuojami nuostoliai
 
Pareiškėjas sudaromoje draudimo sutartyje turi numatyti sąlygą padengti nuostolius, kai dėl iššalimo ir (arba) sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų produkcijos. Anksčiau nuostoliai turėjo sudaryti daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų produkcijos. Apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje yra registruotas žemės ūkio veiklos subjekto ūkis, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos rūšies derlingumą tonomis iš hektaro.
 
Primename, kad parama pagal KPP priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 6 d. 11:43