Pakoreguotos ekologinio ūkininkavimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.21

Pakoreguotos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

Pakoreguotos ekologinio ūkininkavimo taisyklės
Liepą žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais.
 
Taisyklės buvo papildytos reikalavimu visoje valdoje laikytis žemės veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, išskyrus reikalavimus, taikomus žaliajam ir juodajam pūdymui.
 
Taip pat liepą buvo papildytas remiamų augalų rūšių sąrašas, į kurį buvo įtraukti mišrieji uogynai bei mišrieji sodai.
 
Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais taisyklių priede nurodytais augalais.
 
Jei bent metus auginami prie javų arba javų pašaro priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus nurodytuose laukuose būtina įsėti daugiamečių žolių įsėlį. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos auginamos ir deklaruojamos paramai gauti.
 
Siekiantys kompensacijos už deklaruotus daugiamečių žolių sėklai plotus privalo turėti ne tik deklaruotų daugiamečių žolių sėklai plotų (už kuriuos prašo paramos) pasėlio aprobavimo aktą, išduotą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, bet ir paminėtos įstaigos išduotą sėklos sertifikatą. Jeigu pareiškėjai neturi šio dokumento, jiems mokama kaip už daugiamečių žolių įsėlį.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 24 d. 15:08