Pakoreguoti tiesioginių išmokų reikalavimai (papildyta pavyzdžiais)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.06.01

Pakoreguoti tiesioginių išmokų reikalavimai (papildyta pavyzdžiais)

Pakoreguoti tiesioginių išmokų reikalavimai (papildyta pavyzdžiais)
Gegužės 31 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius ir tiesioginių išmokų administravimo, ir kontrolės taisyklės. Patvirtinti pareiškėjams palankesni šienavimo reikalavimai, pratęstas paraiškų priėmimo terminas sertifikuojantiems auginamą produkciją, saugantiems nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulius.
 
Šienavimo reikalavimai laikant mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui
 
Jei laikomų sutartinių gyvulių vidurkis laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, padengti SG plotai (1 SG padengia 3,33 ha) arba pievų plotas, sudarantis 3 proc. pareiškėjo deklaruotų I–III klasifikatoriaus grupių žemės ūkio naudmenų plotų sumos (ariamosios žemės plotas, išskyrus ganyklas arba pievas iki 5 metų), turi būti sutvarkytas, kaip aprašyta žemiau.
 
Tokiu atveju ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose plotuose (taikoma pareiškėjui palankesnė sąlyga – arba SG dengiamame plote, arba pievų plote, prilygstančiame 3 proc. ariamosios žemės) būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba susmulkinta ir tolygiai paskleista).
 
Tuo tarpu likęs pievų plotas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos turi būti sutvarkytas, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, paskleisti lauke susmulkintą žolę draudžiama.
 
I Pavyzdys. Pareiškėjas deklaruoja 100 ha javų plotą, 10 ha pievų plotą ir laiko 1 karvę (karvė prilyginama 1 SG, jei ji išlaikyta nuo sausio 1 iki birželio 30 d.). Kadangi 1 SG padengia 3,33 ha, o 3 proc. nuo deklaruotų I–III grupės pasėlių sudaro 3 ha, kad būtų palankiau pareiškėjui, 3,33 ha plote leidžiama susmulkinti ir tolygiai paskleisti žolę. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo SG kiekis būtų lygus 0, t. y. jis nelaikytų jokių žolėdžių ūkinių gyvūnų, 3 ha pievų plote jam būtų leidžiama susmulkinti ir tolygiai paskleisti žolę.
 
II Pavyzdys. Pareiškėjas deklaruoja 10 ha pievų plotą ir laiko 2 karves (karvė prilyginama 1 SG, kuri padengia 3,33 ha, jei ji išlaikyta nuo sausio 1 iki birželio 30 d.), todėl pareiškėjui 2 SG padengtame 6,66 ha plote yra leidžiama susmulkinti ir tolygiai paskleisti žolę, o likusiame 3,37 ha plote žolės susmulkinimas ir paskleidimas lauke draudžiamas, todėl nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius.
 
III Pavyzdys. Pareiškėjas deklaruoja 10 ha pievų plotą ir nelaiko jokių žolėdžių ūkinių gyvūnų. Tokiu atveju pareiškėjas nupjautą žolę (šienas, žalioji masė ar kt.) turėtų išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius. Smulkinti ir tolygiai paskleisti žolę draudžiama.
 
Kiti pakeitimai
 
Taisyklės papildytos ekologinių ūkių valdytojams aktualia nuostata: jei laukai deklaruojami sėklai ir įsėliui (požymiai ESĖ ir ĮS), tai šiems laukams netaikomi šienavimo reikalavimai.
 
Pratęstas paraiškų priėmimo sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“  veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ terminas. Paraiškos bus priimamos iki birželio 21 d.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 4 d. 10:35