Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.10.29

Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas

Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas
Informuojame, kad, remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3D-816 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-16 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2012 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 124-6260), atšaukiamas kvietimas teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui“ gauti.
 
Taip pat primename, kad šiuo metu vyksta paraiškų priėmimas pagal penkias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones:
 
  • pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonė „Žvejybos laivų modernizavimas“ (projektai gali būti teikiami pagal įprastines bei pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles) – nuo spalio 22 d. iki gruodžio 28 d.;
  • antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonė „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas” (projektai gali būti teikiami tik pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles) – nuo spalio 22 d. iki gruodžio 28 d.;
  • trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonė „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ – nuo rugsėjo 3 d. iki gruodžio 21 d.;
  • trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonė „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“ – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 3 d.;
  • ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonė „Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimas“ – nuo balandžio 30 d. iki gruodžio 31 d.
 
Paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemones priėmimo 2012 metais grafiką rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:33