Pakoreguotame EJRŽF paraiškų teikimo grafike – papildomi šaukimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.03.29

Pakoreguotame EJRŽF paraiškų teikimo grafike – papildomi šaukimai

Pakoreguotame EJRŽF paraiškų teikimo grafike – papildomi šaukimai
Kovo 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patikslintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2019 metais grafikas. Jame numatyti nauji paraiškų rinkimai pagal tris veiklos sritis.
 
Į pakoreguotą žuvininkystės paraiškų rinkimo grafiką įtrauktos dvi naujos veiklos sritys pagal pirmąjį Sąjungos prioritetą „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“:
  • „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ – paraiškos bus renkamos nuo balandžio 23 d. iki birželio 21 d.
  • „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“ – paraiškos bus renkamos nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo spalio 7 d. iki gruodžio 6 d.
 
Taip pat į paraiškų rinkimo grafiką įtraukta nauja ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ veiklos sritis „Bendradarbiavimo veikla“ – paraiškos bus renkamos nuo rugsėjo 9 d. iki spalio 11 d.
 
Pakoreguotą paraiškų surinkimo grafiką rasite čia.
 
Taip pat primename, kad šiuo metu renkamos šių veiklos sričių paraiškos:
  • iki balandžio 5 d. pareiškėjai dar gali spėti pateikti paraiškas pagal EJRŽF priemones „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“ ir „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų vidaus ir vandenų žvejybai)“;
  • iki gegužės 3 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ tiek pagal įprastas, tiek pagal supaprastintąsias šios priemonės įgyvendinimo taisykles.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 29 d. 14:50