Pakeitus asbestinę stogų dangą NMA būtina teikti draudimo dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.15

Pakeitus asbestinę stogų dangą NMA būtina teikti draudimo dokumentus

Pakeitus asbestinę stogų dangą NMA būtina teikti draudimo dokumentus
Paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privalo pateikti už paramos lėšas įgyto turto draudimo dokumentus.
 
NMA primena, kad balandžio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus KPP administravimo taisykles, paramos gavėjams, gavusiems paramą pakeisti asbestinių stogų dangą kaimo vietovėse, neliko įsipareigojimo NMA teikti užbaigto projekto metinių ataskaitų už praėjusius ataskaitinius metus. Taip pat primintina, kad paramos gavėjams, paraiškas pateikusiems nuo 2018 m., neliko įsipareigojimo drausti už paramos lėšas įgyto turto.
 
Tačiau paramos gavėjai, paraiškas teikę 2015 m. – 2017 m. ir kurie nebuvo pateikę iš 3 draudimo bendrovių atsisakymo drausti už paramos lėšas įgytą turtą, visu projektų kontrolės laikotarpiu (5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos) privalo NMA kalendorinių metų pradžioje pateikti įsigytų investicijų draudimo dokumentus.
 
Šiemet, dėl šalyje susiklosčiusios situacijos, investicijų apdraudimą įrodančius dokumentus NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento paramos administravimo skyriams būtina pateikti iki liepos 1 d. (įprastai – iki gegužės 1 d.). Karantino metu pasirašytus dokumentus galima teikti el. paštu, taip pat registruotu paštu NMA svetainėje nurodytas teritorinių skyrių adresais.
 
NMA, nors ir negaudama paramos gavėjų užpildytų metinių ataskaitų, sieks užtikrinti tinkamą projektų priežiūrą, ir visu kontrolės laikotarpiu kasmet įsipareigoja pati tikrinti duomenis apie paramos gavėjų atitiktį priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems įsipareigojimams, prioritetiniams kriterijams bei projekto priežiūros rodikliams.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 16 d. 13:44